Thông báo: Tuyển sinh nội trú Lớp Hoằng Luật Huệ Nghiêm khóa VII (2022-2023)

Ban Chủ nhiệm thông báo tuyển sinh Lớp Hoằng Luật Huệ Nghiêm khóa VII (2022-2023). Thời gian, địa điểm, điều kiện và chương trình đào tạo như sau:
Thời gian đào tạo: 1 năm.
Địa điểm:
– Cơ sở Tăng: Giới Đài Viện chùa Huệ Nghiêm, số 108 (số cũ: 220/110/1), đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM.
– Cơ sở Ni: Chùa Mai Sơn, số 426, Tỉnh lộ 10, quận Bình Tân, TP.HCM.
Điều kiện tuyển sinh: Tăng/Ni sinh đã thọ giới cụ túc, tuổi đời từ 20 đến 35.
Chương trình đào tạo: Chỉ trì (Tỳ-kheo giới, Tỳ-kheo-ni giới, Bồ-tát giới); Tác trì (Yết-ma Yếu chỉ, thực hành các pháp yết-ma); Thiền môn quy củ và Tịnh độ.
Hồ sơ tuyển sinh gồm: Đơn xin nhập học (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương); Giấy giới thiệu của Bổn sư (theo mẫu); Bản sao CMND hoặc CCCD; Bản sao Chứng điệp thọ giới Tỳ-kheo hoặc Tỳ-kheo-ni; Bản sao bằng tốt nghiệp THPT; Bốn ảnh 4×6 (mặc áo tràng, nền trắng, hình chụp không quá 3 tháng); Các bản sao phải có thị thực.
Thời gian phát và nhận hồ sơ:
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên trường không phát hồ sơ trực tiếp. Tăng/Ni sinh liên hệ văn phòng để được hướng dẫn nhận và nộp hồ sơ trực tuyến.
Thời gian nộp hồ sơ trực tuyến: Từ ngày 13-12-2021 đến hết ngày 20-2-2022. (Lưu ý: Tăng/Ni sinh hoàn thành hồ sơ giấy và nộp khi nhập học).
Thời gian nhập học dự kiến: Ngày 7-3-2022 (nhằm ngày 5-2-Nhâm Dần).
Mọi chi tiết xin liên hệ: (028) 66818150 – 0337639947 (thầy Đức Bảo); 0394658791 (thầy Thiện Nghiêm)
                                                                                                                 TM.BAN CHỦ NHIỆM
Chủ nhiệm
                                                                                                                                (đã ký)
                                                                                                           Hòa thượng THÍCH MINH THÔNG

Bài viết liên quan

Phản hồi