Thanh Hóa: Lễ Đúc Đại Hồng Chung tại chùa Ngọc Luân

PGĐS – Sáng nay ngày 19/12/2022 (nhằm ngày 26/11/Nhâm Dần), chùa Ngọc Luân (Trung Hòa) xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ chú nguyện rót đồng đúc Đại hồng chung.
 Chứng minh và chú nguyện có Thượng tọa Thích Tâm Hiền – Phó trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa; Đại đức Thích Thanh Đạt – Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Hậu Lộc; Đại đức Thích Nguyên Hồi – Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Quảng Xương; Ni Sư Thích Đàm Thành – Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa; cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự huyện Hậu Lộc, Chư tôn đức Sơn môn Tổ đình Đại Bi – TP/.Thanh Hóa và đông đảo Phật tử đồng tham dự.
 Đại đức Thích Minh Lâm, trụ trì chùa Ngọc Luân (Trung Hòa) đã cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chánh điện, niêm hương, bạch phật khai lễ. Tiếp đến, chư tôn đức đã hành pháp sái tịnh, đại chúng đồng trì tụng chú Đại bi, nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho Phật sự chú tạo Đại hồng chung được thành tựu.
 Một số hình ảnh tại buổi lễ:
Tâm Tuệ Sakya

Bài viết liên quan

Phản hồi