Sáu cõi Luân Hồi có mặt ngay nơi trạng thái của tâm

Theo nghĩa của Kinh Phật thì sáu cõi luân hồi này chỉ ở tại thế gian của chúng ta trên hành tinh này, không có ở nơi nào khác nữa. Tùy theo đặc tính, cách sống của mọi con người và những loài vật trên hành tinh này mà phân chia ra làm sáu nẻo luân hồi.
1/ Để chỉ cho cõi Trời, đó là những người đang sống trong cảnh tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự, không làm khổ mình khổ người và không làm điều ác, toàn làm điều thiện, muốn chi có nấy. Đó là những bậc chân tu, những bậc Đại Đức đang sống trầm lặng, với trí tuệ nhân quả, sống với tâm hồn tha thứ và thương yêu mọi loài chúng sanh.
2/ Để chỉ cho cõi Người có thiện, có ác, có dục, có ái, có thương, có ghét… đó là những con người sống một đời sống bình thường nên có vui, có buồn, có bệnh tật, tai nạn, có phiền não khổ đau, có bất toại nguyện, có rầu lo sợ hãi, nhưng lại biết buông xả nhẹ nhàng nên vẫn thấy có hạnh phúc. Tuy cơm ăn áo mặc đầy đủ không thiếu trước hụt sau, nhưng vì là đời sống con người nên không thể tránh khỏi luật nhân quả chi phối.
3/ Để chỉ cho cõi Atula, đó là chỉ cho những người bản chất nóng nảy, sân hận, giận dữ chuyên đánh đấu đá nhau.
Kinh Nguyên Thủy thường nhắc đến vua Atula đem quân đánh Trời Đế Thích, đó là chỉ cho những hạng người chuyên môn đi đánh cướp nước ngoài mà lịch sử của loài người đã chứng minh điều đó cụ thể. Vì thế chúng ta nên biết kẻ nào đem quân xâm chiếm nước người giết hại sanh linh là Atula.
4/ Để chỉ cho cõi Ngạ Quỷ, đó là chỉ cho những người sống trong cảnh đói khổ thiếu trước hụt sau mọi mặt, muốn ăn mà ăn không được. Cho nên kinh thường diễn tả một Ngạ quỷ bụng to như trống chầu mà cổ nhỏ như cây kim vì thế đói khát mà ăn uống chẳng được nên gọi là Ngạ quỷ.
5/ Để chỉ cho cảnh địa ngục, đó là những người bệnh tật trầm kha kinh niên. Quanh năm suốt tháng đau nhức chỗ này chỗ kia khổ sở vô cùng hoặc nằm trên giường bệnh suốt nhiều năm tháng, chết không chết sống không sống, đại tiểu tiện một chỗ, chịu hôi chịu thối của chính bản thân mình… Thật là đầu đội chậu máu đít ngồi bàn chông. (Bà con hãy đến các bệnh viện (nhất là bệnh viện Chợ Rẫy) quan sát thì thấy ngay cảnh địa ngục… sẽ trông như thế nào?)
6/ Để chỉ cho cõi súc sanh, súc sanh gồm có con người và các loài thú vật. Vì những người này hình người mà bản chất sống như loài thú vật, họ chẳng hề sống có một chút đạo đức làm người nào cả. Cho nên dưới đôi mắt của Đức Phật những người này họ là súc sanh (động vật).
CHIÊM NGHIỆM:
Sáu Cõi Luân Hồi tức là sáu trạng thái của tâm của con người đang sống hiện tại ở thế gian này.
Ví dụ: Mình đang sống, mình đang mang trạng thái có thiện có ác. Bây giờ mình tu tập và mình đạt được tâm thanh thản an lạc và vô sự, thì mình mang tâm trạng như mình đang ở cõi trời. Còn khi mình căm hờn, uất ức, hận thù, giết người thì mình có cảm giác mình đang sống ở cõi địa ngục nào đó!
Hoặc khi mình trúng số thì mình có cảm tưởng mình đang sống ở thiên đường.
Mình đang mang tâm trạng nào thì mình vào cõi đó!
– Tóm lại, hiện tại bạn sống nhiều với tâm nào cũng tức là bạn đang phát họa cảnh giới bạn sẽ có mặt trong tương lai.
Tỉnh Thức

Bài viết liên quan

Phản hồi