Phật có ban ơn giáng phúc không?

Cho đến nay kinh sách chúng ta vẫn tồn tại hai khái niệm “tự lực” (nhờ vào công năng tu hành của mình) và “tha lực” (nhờ vào sự hộ trì bảo vệ từ năng lực bên ngoài). Pháp môn niệm Phật gồm tu theo tín, hạnh, nguyện mà thành tựu.

Trong một vài vụ việc, một số cá nhân phát biểu: Đức Phật không ban ơn giáng phúc, giải trừ vận hạn cho ai cả, nên đừng ai tin rằng đến chùa mong cầu mà được…

Đây là khẳng định đúng với phương pháp giáo hoá của Phật. Nhưng khẳng định một chiều như trên là chưa đầy đủ. Chưa đầy đủ ở một lẽ, cá nhân Đức Phật không giải nghiệp, ban phúc cho ai, nhưng giáo pháp mà ngài giảng nếu họ ngộ ra, hành trì thì sẽ giải được nghiệp, bằng không, tín, tấn, định, niệm, lực là vô tác dụng trong đường lối tu hành.

Cho đến nay kinh sách chúng ta vẫn tồn tại hai khái niệm “tự lực” (nhờ vào công năng tu hành của mình) và “tha lực” (nhờ vào sự hộ trì bảo vệ từ năng lực bên ngoài). Pháp môn niệm Phật gồm tu theo tín, hạnh, nguyện mà thành tựu.

Ví dụ đơn giản, tâm đã thanh tịnh vắng lặng, lại gặp được môi trường trong sạch không ô nhiễm thì cả thân và tâm đều khoẻ.Trong hầu hết các kinh đều có các bài thần chú trừ tai ương và những lời khuyên: những ai chuyên tâm trì tụng, thực hành kinh này có thể tiêu hoàn toàn nghiệp chướng, tiêu trừ khổ nạn, chứng vô thượng bồ đề…

Dẫu biết y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan, nhưng lìa kinh một chữ cũng đồng ma thuyết vậy. Cho nên ở những trường hợp tu hành theo chứng đắc cá nhân, khi chưa đạt đến chỗ đồng hành với họ thì rất khó phán xét.Ngay bản thân Đức Phật, có những hoàn cảnh, hầu hết đệ tử rời bỏ ngài theo Đề Bà Đạt Đa. Nếu cứ suy luận ngài phải làm sai điều gì thì chúng hội mới từ bỏ ngài thì đó là dùng tâm phàm phu mà so sánh vậy.

cach-thuc-tho-phat-nen-biet-2-1110

Ngài đang giảng kinh Pháp Hoa, nhằm nói một Phật thừa không nói thừa nào khác, thì hội chúng đã bỏ đi ra, không chấp nhận lời Ngài nói “tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật”, vì họ chỉ chấp nhận một mình Ngài là Phật mà thôi. Ngài cũng từng nói rõ về quả báo khi dòng họ Thích bị tàn sát, và chính Ngài bị dư báo mà vì việc ấy đau đầu mất vài ngày.

Còn việc oan khuất, hay thiên ma ba tuần phá hoại thì kinh nói đến không ít.Có những việc trí không đồng, ngộ chẳng chung, rất khó chia sẻ vậy, nhất là những chuyện tiền kiếp, hậu kiếp, tái sinh, luân hồi, giải oan bạt độ…

Ghi chú: Thời công phu sáng, hầu hết các chùa đều trì tụng thần chú Lăng Nghiêm. Thần chú có 5 loại công năng: Tức tai pháp (giải trừ tai tương), hàng phục pháp (pháp làm cho hàng phục), tăng ích pháp (pháp làm cho tăng trưởng lợi ích), thành tựu pháp (pháp lảm cho thành tựu), câu triệu pháp (pháp thâu tóm về).

Nguồn: phatgiao.org.vn

Bài viết liên quan

Phản hồi