Người trong nhà nếu vì ác duyên mà gặp nhau thì phải làm sao?

Cha con, mẹ con tánh tình không giống nhau, cách suy nghĩ cũng tương phản, mọi người vì nghiệp chướng ác mà tụ hợp lại với nhau, có oán mà không thể rời nhau được, thật là rất khổ!

Nhưng học Phật rồi phải hiểu rõ là vạn sự đều theo nhân duyên mà thay đổi, hãy cố gắng khi điều trái nghịch đến thì thuận tâm mà đón nhận, cố gắng niệm Phật hồi hướng, thì sẽ có thể hóa giải duyên ác thành duyên lành.

Muốn cầu sanh được con gái tốt thì có cách nào tốt?

Nếu quý vị muốn cầu sinh được con gái tốt thì hãy niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cho nhiều, Bồ Tát này có cầu ắt có linh ứng, sẽ tặng cho quý vị một đứa con gái đoan trang có phước đức, người ta vừa nhìn thấy đã yêu thích kính trọng.

Bằng cách nào mà để lại tiền cho con cái?

Thay thế con cái làm công đức, cúng dường Tam Bảo, làm việc thiện, đây mới là thật sự để lại tiền cho con cái.

Gia đình nào mà có làm việc thiện nhiều thì sẽ có nhiều niềm vui, con cháu đời đời kiếp kiếp sẽ đều được tốt lành, cho nên không thể quên tích góp làm nhiều việc thiện.

Làm sao được giàu sang?

Muốn giàu thì phải tùy sức mà bố thí, kiếp này được giàu là tại kiếp trước có tu, muốn duy trì sự giàu có thì phải tiếp tục bố thí.

Muốn sang thì phải giữ gìn phẩm cách tôn kính người ta, quý vị muốn sang mà coi người ta rất đê tiện, trong lòng quý vị không có hạt giống của sang, thì làm sao sang được?

Quý vị tôn kính người ta thì người ta cũng tôn kính quý vị trở lại mà!

Làm cách nào để mẹ chồng và con dâu hòa thuận với nhau?

Con dâu phải nghĩ rằng:

Mẹ chồng đã có công nuôi dưỡng chồng mình, bây giờ giao con trai cho mình, tôi phải cám ơn bà ấy mới đúng. Phải hiếu thảo với mẹ chồng như mẹ ruột vậy.

Người làm mẹ chồng phải nghĩ rằng:

Người ta cũng phải nuôi con gái đến lớn rất cực khổ, gả tới gia đình mình, chăm sóc con trai giùm cho mình, tôi cũng phải cám ơn con dâu mình mới đúng chớ. Phải thương con dâu như con gái mình. Đôi bên phải cám ơn lẫn nhau.

Làm sao là thật sự hiếu thảo cha mẹ, từ bi con cái?

Gởi con cái vào chỗ an lạc để cho chúng được vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân hồi mới là từ bi với con cái. Cố gắng cùng niệm Phật chung với cha mẹ để cầu sanh Tây Phương, được an lạc vĩnh viễn mới là thực sự hiếu thảo với cha mẹ.

Phàm phu thế gian làm sao mà biết được loại đạo hiếu này!

Tiền bạc có thể để dành cho con cái được không?

Tục ngữ có câu:

Nuôi con mà được hơn cha thì còn muốn tiền làm chi?

Nuôi con mà không bằng cha thì muốn tiền để làm gì nữa?

Nếu con quý vị có khả năng hơn quý vị thì để dành tiền cho nó là chuyện thừa. Nếu con quý vị không bằng quý vị (như A Tầu, con Lưu Bị đời Hán) mà không biết xài tiền thậm chí lấy tiền mà tạo nghiệp tội, vậy thì để dành tiền cho nó ngược lại sẽ trở thành hại nó.

Quý vị có đáng làm trâu làm ngựa cho con cháu không?

Quý vị cứ nghĩ con cháu mình hiếu thảo là đáng rồi phải không?

Chuyện đó không tin cậy được đâu!

Không chừng quý vị vì tụi nó mà tạo ác nghiệp, sau này còn phải chịu ác báo.

Như vậy thì oan uổng quá!

Chỉ có ra sức niệm Phật tu hành rồi dùng công đức đó hồi hướng cho tụi nó mới là thực sự lợi ích cho bản thân mình và cho con cháu nữa.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Có thể sửa đổi vận mệnh được không?

Phật Pháp cho rằng mệnh không cố định, có thể sửa được. Tuy quý vị có mạng tốt, nhưng nếu làm một chuyện thất đức, mạng tốt sẽ không còn nữa. Nếu mạng không tốt, nhưng làm được những việc công đức, mạng xấu sẽ trở thành mạng tốt.

Bởi vậy, lúc nào cũng phải tu nhân tốt, nuôi mạng tốt, tối kỵ tu ác nhân sẽ trở thành mạng xấu!

Nếu quý vị lấy thời gian coi ti vi, tới và rời sở làm, ngồi xe, đi bộ mà niệm Phật, lấy thời gian đọc sách ngày thường mà đọc kinh Phật, tu hành như vậy là đủ rồi, ai nói không có thời gian rảnh rỗi vậy?

Làm sao chúc phúc con cái được trăm năm hạnh phúc?

Khi quý vị gả con gái hay cưới con dâu về, nếu có thể nấu đồ chay cúng đãi. Không sát sinh hại mạng động vật, thì chúng sẽ được trăm năm hạnh phúc. Hy vọng quý vị hãy lấy lòng từ bi như vậy để chúc phúc con cái được trăm năm hạnh phúc.

Làm thế nào mà tránh khỏi người nhà sanh ly từ biệt?

Phật Pháp có tình người nhất, chỉ cần cả nhà quý vị già trẻ đều niệm Phật thì trong tương lai sẽ cùng sanh Tây Phương, vĩnh viễn ở với nhau mà không bị nhận chịu nỗi khổ sanh ly tử biệt, đời đời tu với nhau trong cùng một cõi mãi đến khi thành Phật Đạo.

Quý vị có biết tu phước báo lớn không nhất thiết phải xài tiền không?

Chỉ cần anh dùng cái miệng thiện của anh nói một câu tốt giúp người ta, nhìn thấy người ta làm việc thiện mà phát lòng tùy hỷ, lòng khen ngợi, khiến cho người ta được thành tựu, đều là tu phước báo lớn. Thậm chí khuyên người ta phát tâm trồng ruộng phước thì tự mình cũng được phước báo luôn.

Khi chồng ngoại tình thì phải tự xử lý làm sao?

Tình cảm vợ chồng quá tốt thường hay trở ngại việc học Phật. Nhưng nếu không có tình cảm thì như kẻ thù với nhau, gia đình đó vốn không giống gia đình, nhân lúc đang có thể thấu hiểu được sự đau khổ của đời người như vậy, hãy cố gắng niệm Phật để cầu vĩnh viễn thoát khổ.

Hơn nữa, mình còn có thể đi nhiều nơi nghe Kinh, nghe Pháp, nếu chồng cũng không quan tâm thì yên tịnh và tự do biết bao!

Làm sao cho tà thần, ác quỷ đừng tới nhà quý vị?

Trong nhà thường vặn máy niệm Phật hiệu, hào quang của Phật chiếu vào thì tà thần, ác quỷ sẽ không dám tới nhà!

Không những tà thần, ác quỷ sợ mà ngay cả Diêm Vương chính trực, vô tư cũng không muốn người ta đi gặp mình, ông ta rất thích chúng ta được gặp Phật A Di Đà.

Muốn tướng mạo đoan chính trang nghiêm không?

Muốn cho tướng mạo tốt đẹp, phải tu Nhẫn Nhục Ba La Mật (không ganh ghét, không nổi giận). Gặp người thì mỉm cười, thấy người ta làm việc thiện mà có thể vui mừng khen ngợi. Cho đến cúng dường hoa tươi trước hình Tượng của Phật và Bồ Tát, cũng đều là nhân tu sửa tướng mạo cho đoan chính.

Nhưng không được có tính gấp gáp, tướng theo tâm chuyển, phải khoan hồng, đại lượng thì tướng mới trở nên tốt được.

Làm sao lợi dụng máy thâu âm để tu hành?

Lợi dụng máy thu âm để nghe Phật hiệu và những cuộn băng giảng Kinh Pháp thì sẽ được trí tuệ, không còn ngu si mê muội nữa.

Quý vị có biết sự nghèo túng có thể bán đi không?

Muốn bán đi sự nghèo túng thì phải bố thí, sở dĩ nghèo là tại vì kiếp trước hà tiện, hẹp hòi.

Bố thí tức là gieo giống, không gieo giống làm sao có thu hoạch?

Nói đến công đức bố thí thì cúng dường Tam Bảo là hạng nhất, bởi lẽ Tam Bảo là phước điền lớn nhất của thế gian này, có thể lợi ích tất cả chúng sanh.

Quý vị có muốn diệt nghiệp chướng, tăng phước huệ không?

Thay cho người ta làm việc chịu cực khổ tức là diệt nghiệp chướng của chính mình. Dành việc tốt cho người ta làm tức là tăng phước huệ của mình.

Tại sao phải niệm Phật trong khi làm việc?

Nếu không niệm Phật lúc làm việc thì sẽ hay có vọng tưởng, hai người với nhau sẽ tán dóc, uổng phí thời gian!

Tại sao không vừa làm việc, vừa niệm Phật thì không những sẽ làm tốt công việc, mà đồng thời cũng được trau dồi phước huệ, một công đôi ba việc, quá tốt rồi còn gì!

Quý vị có biết không cần xài tiền mà sẽ tiêu trừ được tai nạn không?

Niệm một câu Phật hiệu sẽ tiêu trừ được tội nặng của tám tỷ kiếp, quý vị có nghiệp chướng thì hãy cứ liều mình niệm mãi một câu A Di Đà Phật là được. Anh có khổ nạn thì kêu Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn, hãy nhất tâm xưng niệm là được rồi.

Quý vị muốn chết một cách tự tại mà không bị ràng buộc không?

Ngoài việc lúc bình thường phải niệm Phật, cũng phải có cái trí tuệ Coi mọi pháp đều là không thì sẽ không bị danh lợi, địa vị, tiền bạc và tình nghĩa vợ chồng làm cho mê chướng, tới lúc lâm chung thì sẽ chết một cách tự tại, không ràng buộc.

Quý vị có tin là ngay cả người ăn mày cũng có thể bố thí không?

Kẻ ăn mày nếu có lòng cũng có thể bố thí, ví dụ họ tát nước rửa chén hoặc nước súc miệng sau bữa ăn xuống đất thì cũng có thể bố thí cho đàn kiến, đàn côn trùng.

Hái một cây hoa dưới đất cúng Phật với lòng thành kính là phước báo rất lớn. Dùng lòng từ bi bố thí cho kiến trùng, phước báo cũng không nhỏ. Tại vì Phật là Phật đã thành. Kiến, trùng là Phật sẽ thành.

Phải thế nào mới có quan hệ xã hội tốt?

Bỏ tiền, bỏ sức, cứu thế lợi dân, cúng dường Tam Bảo thì có thể kết duyên lành rộng lớn với mọi người.

Nếu quý vị có thể tu Nhẫn Nhục Ba La Mật, đi đâu cũng chịu thiệt thòi, hòa thuận với người ta, vậy sẽ được người ta khen ngợi, kính phục. Đây chính là cách tốt nhất để kết duyên lành với mọi người.

Quý vị có muốn uống một thang thuốc nhiệm mầu để giải tất cả độc tố không?

Thánh Hiệu Phật, Bồ Tát tức là loại thuốc giải độc, trong lòng có ba độc phiền não tham sân si, chỉ cần trong lòng có Thánh Hiệu Phật, Bồ Tát, tuy rằng có phiền não, nhưng sẽ không làm những chuyện sát sanh, trộm cướp và tà dâm. Giống như độc tố mà có thuốc giải thì sẽ không hại chết người được.

Mất ngủ thì làm sao?

Thật ra ngủ không được cũng là cơ hội để lạy Phật nhiều hơn!

Lạy đến khi nào mệt đừ rồi ngã xuống giường, tự nhiên cũng sẽ ngáy ngủ ngon lành. Nếu vẫn không ngủ được, chỉ cần tâm không nghĩ ngợi rối loạn, nằm bình thản trên giường cũng có thể dưỡng thần. Sợ nhất là không ngủ được mà lòng lại không bình thản, trở qua lật lại thì đương nhiên sẽ không có được chút tu dưỡng nào.

Bởi vậy, phải cố gắng mà điều tâm, dưỡng thần, sau đó là tinh tấn lạy Phật hoặc ngồi thiền, cơ thể sẽ dần trở lại trạng thái bình thường mà có thể ngủ ngon.

Làm sao để có phước, có huệ?

Tại sao một người không phước, không huệ?

Là tại vì keo kiệt. Chuyện tốt cho người ta, việc xấu nhận về mình, đây tức là tu phước. Biết cái gì thì nói ra hết, vui vẻ chỉ dạy cho người biết, đó chính là tu huệ.

Quý vị có muốn được tuổi thọ dài nhất không?

Chỉ cần thường xuyên niệm Phật A Di Đà cầu sanh Tây Phương, sanh đến Tây Phương sẽ được thọ mạng vô lượng như Phật A Di Đà.

Chúng ta chỉ cầu pháp thân được vô lượng thọ, không nên hy vọng cái túi da thịt thúi này của mình (tức thân xác người) được vô lượng thọ, vậy thì sẽ khổ vô cùng!

Quý vị muốn lòng được thanh tịnh không?

Thường niệm Phật hiệu, diệt bớt thất tình lục dục, dòng nước trong lòng sẽ được trong sạch hơn. Lúc tâm vô cùng thanh tịnh sẽ thấy sáng sủa thông đạt, phước huệ cùng lúc đó cũng được đủ đầy rồi.

Quý vị muốn xuất ngoại du học không?

Vậy thì giới thiệu quý vị tới du học nơi Thế Giới Cực Lạc, đây là trường học tốt nhất, Phật A Di Đà là hiệu trưởng, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát là thầy giáo, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát là bạn học.

Cả thầy lẫn hoàn cảnh học đều tốt biết bao!

Quý vị biết dùng cái bàn tính như ý không?

Quý vị biết dùng bàn tính để làm ăn kiếm được nhiều tiền như ý muốn, còn người học Phật sẽ dùng cái bàn tính tu phước huệ, lợi ích chúng sanh, làm công đức, thoát khỏi vòng sanh tử. Đây mới chính là cái bàn tính như ý thật sự có thể khiến cho quý vị luôn luôn được an lạc tự tại.

Tại sao quý vị không dùng cái bàn tính như ý này?

Quý vị có biết thời gian nào mình sẽ được vãng sanh không?

Chỉ cần tinh tấn niệm Phật với lòng thành kính thì sẽ biết trước giờ khắc, Phật A Di Đà sẽ nói cho biết là ngày giờ nào đến tiếp dẫn quý vị.

HT.Diệu Liên

Bài viết liên quan

Phản hồi