Mùa An cư – Tứ chúng đồng tu

PGĐS – Đây là chủ đề của bài pháp và cũng là nội dung của lời huấn từ của HT. Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự – Trưởng Ban TTXH Trung ương GHPGVN – Phó viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội – Trưởng ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng, Viện chủ Tổ đình Dư Hàng, đương vi ngôi Đường chủ Hạ trường chùa Nam Hải TP Hải Phòng, trong buổi tiếp các Doanh nhân Phật tử Hải Phòng tới cúng dàng trường Hạ tại Lễ Khai pháp An cư kiết hạ ngày 10/7/2023 – PL. 2567.

Hòa Thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS – Trưởng Ban TTXH Trung ương GHPGVN – Phó viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội – Trưởng BTS GHPGVN TP Hải Phòng – Đường chủ Hạ trường.

Mùa An cư kiết hạ 2023 cũng là năm đầu tiên Phật giáo TP. Hải Phòng tập trung các hành giả về tại một địa điểm duy nhất là trụ sở của Thành hội Phật giáo tại Hạ trường chùa Nam Hải, số 197 đường Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, để thực hiện việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới-Định-Tuệ.

Trong ba tháng an cư này, chư Tăng Ni sẽ hạn chế mọi tiếp xúc bên ngoài, thực hiện phận sự an cư tinh tấn trong việc học pháp, hành pháp, nghiêm trì giới luật với mục đích tạo thêm công đức, giới hạnh, đạo lực tăng trưởng, làm hành trang cho việc giáo hóa, độ sinh giúp chúng sinh thoát khỏi bến mê trở về bờ giác.

Hình ảnh lễ khai mạc trong Lễ Khai pháp hạ trường chùa Nam Hải.

Là những người con Phật, học và hành theo hạnh Phật, thấm nhuần giáo lý nhà Phật, đoàn doanh nhân Phật tử Đạo tràng Liên Hoa Pháp Tạng TP. Hải Phòng do Nữ tu Lê Huyền đã thực chương trình hiện hạnh nguyện Bồ-tát, trở về tham dự Lễ Khai pháp, phát tâm cúng dường lễ vật, tịnh vật, cúng dàng trai tăng, nhằm gieo trồng vun bồi ruộng phước điền, tạo điều kiện thuận lợi cho Tăng Ni an cư.

Đoàn doanh nhân Hải Phòng dâng lễ vật, tác bạch cúng dàng.

Đoàn đã được sự hoan hỷ chứng minh của Hội đồng Đại tăng Hạ trường, Hòa thượng Đường chủ đã dành thời gian tiếp đoàn và ban pháp thoại tới các doanh nhân Phật tử.

Hòa thượng tán thán công đức thù thắng của việc cúng dàng chư Tăng tại lễ Khai pháp và giảng giải về ý nghĩa to lớn đối với phát tâm việc hộ trì Tam bảo của các doanh nhân tâm Phật. Từ thời Đức Phật còn tại thế, Ngài cũng đã rất quan tâm giáo hóa giới doanh nhân. Ngày nay, GHPGVN cụ thể là Đại hội lần thứ 9 cũng đã đánh giá cao sự đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp với Phật giáo và dành sự quan tâm đặc biệt tới các vị là doanh nhân.

Hòa Thượng Thích Quảng Tùng ban pháp thoại và lời huấn từ.

Cũng tại đây, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã ban lời huấn từ về việc tu học của Tăng, Ni có sự hộ trì của Phật tử doanh nhân sẽ tạo nên một nhân duyên phước báu. HT. khuyến khích các vị cư sĩ, các doanh nhân Phật tử cùng tu học trong việc “Tứ chúng đồng tu”. Trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện hướng dẫn cho các doanh nhân Phật tử trở về tham gia tu học nhiều hơn. Cực Lạc chính là nơi Tứ chúng đồng tu, nơi Thánh phàm cùng cư trú. Tu sĩ, Thánh, người phàm cùng nhau tu tập, san sẻ tài vật, san sẻ đạo pháp, san sẻ vui, buồn, vinh, nhục, để làm tăng trưởng Phật tính của chúng sinh, cùng giúp nhau tiến tu trên đường giải thoát, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên tạo nên một sự gắn kết bền chặt nhập thế của Phật giáo, làm cho đất nước hưng thịnh, nhân dân an lạc, Đạo pháp được trường tồn.

HT. Thích Quảng Tùng đã hoan hỷ trao tặng các thành viên trong đoàn Doanh nhân cuốn sách “Trở về nguồn sáng” do NXB. Chính trị Quốc gia phát hành năm 2022, sách do chính Hòa Thượng biên soạn. Đây là một nhân duyên, món quà vô cùng quý giá đối với mỗi người trong Đạo tràng doanh nhân Phật tử.

Hòa thượng tặng sách cho Nữ tu Lê Huyền.

Chương trình Doanh nhân Phật tử Đạo tràng Liên Hoa Pháp Tạng thực hiện cúng dàng tại trường Hạ chùa Nam Hải là một Phật sự có ý nghĩa, lan tỏa thông điệp từ bi, hỷ xả của đức Phật. Đối với các doanh nhân, việc cúng dàng tịnh tài, đối trừ tham chấp cũng là việc làm khởi tâm từ, thực hiện hạnh Phật nơi cõi nhân gian, Phật pháp nhập thế.

Với sự hộ trì của các doanh nhân Phật tử và các doanh nghiệp luôn đồng hành cùng Phật giáo, chúng tôi tin tưởng rằng Phật pháp ngày càng được phát triển và mãi trường tồn cùng đất nước.

Những hình ảnh ghi nhận được:

PV: Tronghaitb

Bài viết liên quan

Phản hồi