Lỡ!

Ta đã trang hoàng cho bể dâu

Lầm tin hạnh phúc đến bạc đầu

Trăm năm rốt chỉ trò bắt bóng

Dệt mộng đêm dài mỏi mắt trông.

Ta đã lầm tin trọn cuộc tình

Bẽ bàng xoa dịu kiếp nhân sinh

Ngờ đâu tất cả thành sương khói

Lầu sò chợ bể chốc mong manh.

 

Cứ nghĩ yêu là sẽ thảnh thơi

Địa đàng mặc sức mãi rong chơi

Ngờ đâu trói buộc từ muôn kiếp

Vô thỉ luân hồi lắm khổ đau.

 

Ta đã tìm nhau trả nợ nhau

Quên duyên tan hợp hận càng sâu

Ngờ đâu mật ngọt trên dao bén

Càng nếm càng đau lắm tủi sầu.

 

Sao mãi gieo đời trên gió sương

Càng say càng cách mãi quê hương

Đường về buông xuống thong dong bước

Nơi đâu chẳng phải cố gia hương.

 

Ta đã quên mình trong ước mơ

Lầm tin và cứ mãi đợi chờ

Níu nhau bên mé trời dĩ vãng

Chưa để cho mình phút thảnh thơi.

 

Cuộc sống nào ai trọn chữ ngờ

Trường đời trượt mãi hoá ngu ngơ

Ngoảnh lại tóc pha màu sương tuyết

Sen hồng rộ nở hoá trẻ thơ.

Chí Ngu

 

Bài viết liên quan

Phản hồi