Lộ trình xuất gia giải thoát

Trong giới đàn sẽ phải có cả Tu và Học, Tu chính là hành trì lễ sám, tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật. Học chính là học những điều căn bản và cần thiết nhất giúp ích cho người được thụ giới.

Hàng chục năm qua, chư vị Tôn đức tiền bối cho tới hiện tại của GHPGVN nói chung và GHPGVN thành phố Hà Nội nói riêng đều nối tiếp nhau cùng một niệm “Tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức”. Nhưng thế hệ “hậu lai” phải được đào tạo căn bản và trau dồi giới đức trang nghiêm, được học hành đầy đủ từ sơ cấp, trung cấp lên tới Học viện. Đặc biệt, các tỉnh thành đều tổ chức Đại Giới đàn, với mục đích để những người trúng tuyển kì khảo hạch, có đầy đủ tiêu chuẩn thụ giới được trở về giới trường cầu giới Pháp. Một người muốn tới nơi cao thắng phải gột rửa 3 nghiệp 6 căn, không còn chút vẩn đục của trần cấu, đạt tới sự thanh tịnh pháp thân, lúc đó thụ lãnh giới pháp mới được đắc giới.

Vì lẽ đó, trong giới đàn sẽ phải có cả Tu và Học. Tu chính là hành trì lễ sám, tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật. Học chính là học những điều căn bản và cần thiết nhất giúp ích cho người được thụ giới. Đặc biệt, giới đàn chính là dịp để mỗi người tập sự những ngày sống trong tinh thần tăng đoàn. Tinh thần Tăng đoàn là tinh thần quan trọng nhất, bởi “Tăng” chính là sự hòa hợp cả thân – tâm, khẩu – ý.

Trong giới đàn sẽ phải có cả Tu và Học.

Trong giới đàn sẽ phải có cả Tu và Học.

Trong kinh Đức Phật có dạy về 4 hạng người: Người biết từ bóng tối bước ra phía có ánh sáng; Người từ ánh sáng đi mãi trong ánh sáng; Người từ ánh sáng bước vào bóng tối; Người từ bóng tối đi mãi trong bóng tối.

Mỗi giới tử hãy cùng suy nghĩ và xác định xem mình đang đi trên con đường nào. Chắc chắn sẽ phải xác định con đường đầu tiên mà chúng ta lựa chọn chính là con đường từ bóng tối bước ra ánh sáng. Bởi lẽ ta là người xuất gia, đi ra khỏi nhà phiền não trần lao, ra khỏi sinh tử, ra khỏi nhà lửa Tam giới. Còn giờ đây, con đường tiếp theo chúng ta cần phải đi là con đường ánh sáng đi mãi trong ánh sáng. Bởi lẽ ta phát nguyện từ thân cắt ái, xuất gia cầu đạo chính là để mong xuất ra Tam giới vượt qua luân hồi. Con đường sáng chói mãi mãi chính là con đường xuất gia giải thoát. Đức Thế Tôn đã dạy “hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”. Ngài chỉ là người chỉ đường chứ không phải là người đưa chúng ta đi. Các thầy giới sư, các bậc giáo thọ dạy trên trường học hay các thầy nghiệp sư cũng chỉ là người hướng dẫn chúng ta ra khỏi cổng và chỉ ra con đường tới đích. Còn đi hay không lại là việc của quý vị. Chúng tôi chỉ mong các vị đừng ai đi ngang về tắt, đừng ai bỏ dở giữa đường, hãy dùng sự quyết tâm cao độ với ý chí bền bỉ để đi tới đích của con đường đầy ánh sáng.

Con đường sáng chói mãi mãi chính là con đường xuất gia giải thoát.

Con đường sáng chói mãi mãi chính là con đường xuất gia giải thoát.

5 việc cần làm của Sa di trong bộ Hành Sự Sao thuộc Kinh Phúc Điền bao gồm: Phát tâm xuất gia vì lòng mang theo đạo; Hủy hoại hình hài tốt vì thích hợp với áo pháp; Lìa bỏ thân mạng vì tôn kính đạo; Lìa hẳn thân ái vì không thân sơ; Chí cầu đại thừa vì muốn độ người, các giới tử cần lấy đó làm hành trang đi trên con đường giải thoát giác ngộ:

Cuộc sống hiện nay có rất nhiều sự cám dỗ, biết bao con người rơi vào cạm bẫy, đi mãi trong bóng tối không có đường thoát. Các vị may mắn có thể thoát ra và tìm ra con đường ánh sáng, hãy trân trọng giá trị và phúc đức thù thắng đó. Hãy xác định con đường của một vị tu sĩ là con đường thảnh thơi, vinh quang, không còn vướng bụi trần. Từ mai khi bước vào hàng Tăng bảo, các vị hãy nhớ phải làm sao để xứng đáng với danh xưng Tỳ khiêu, hãy nhớ ta mãi là kẻ khất sĩ sống khiêm cung đức hạnh. Người xuất gia phải giữ được trọn vẹn Giới và Đức, chỉ có học và tu, trên xin giáo pháp của Phật để tu thân, giữ giới luật của Phật để nghiêm thân, có như vậy mới được hưởng thức ăn của đàn Việt cúng dàng.

Bài viết liên quan

Phản hồi