Làm sao để thay đổi số phận?

PGĐS – Khi ta tìm cách thay đổi số phận mình bằng tham vọng, bằng mưu tính, hơn thua thì không biết là ta có thay đổi số phận được không? và tiếp tục thất bại hay là thành công? Nhưng ta chắc chắn ta sẽ mất đạo đức.

Chính vì tin vào luật nhân quả, cho nên ta tin có một con đường để thay đổi số phận. Và cũng chính là dựa vào luật nhân quả, nên có hai thái độ, một thái độ là chấp nhận số phận và một thái độ là quyết thay đổi số phận đều là giống nhau. Cái lõi đồng nhất nhau ở chỗ là niềm tin vào luật nhân quả. Bây giờ ta thay đổi số phận không phải bằng tham vọng, không phải là bằng mưu kế, không phải là bằng sự giành giật, hơn thua. Mà chính là bằng cách làm phước, làm rất nhiều điều công đức trên đời thì số phận của ta sẽ thay đổi. Nên có câu nói rất là hay: “hãy sống lương thiện với mọi người, rồi trời đất sẽ an bài cho ta”.

ảnh minh họa

Nghĩa là ta sẽ tìm thấy điều tốt đẹp hơn trong cuộc đời của mình nhưng không phải bằng mưu mô, tính toán, ích kỷ, hơn thua, hại người, giành người… Mà chính là cố gắng tạo rất nhiều công đức. Rồi trời đất sẽ an bài cho ta. Nghĩa là luật nhân quả sẽ đem đến phước báu cho ta và đây là một sự thay đổi số phận, mà không làm cho ta mất đạo đức. Mà chỉ làm cho ta tăng thêm đạo đức.

Còn ngược lại nếu như ta không hiểu được điều này. Khi ta tìm cách thay đổi số phận mình bằng tham vọng, bằng mưu tính, hơn thua thì không biết là ta có thay đổi số phận được không? và tiếp tục thất bại hay là thành công? Nhưng ta chắc chắn ta sẽ mất đạo đức.

Còn khi hiểu luật nhân quả, nên ta quyết thay đổi số phận của mình bằng cách tạo rất nhiều công đức, bằng cách tu dưỡng nội tâm của mình rất kỹ lưỡng, bằng cách buông xả những cái tham lam, thù hận, ích kỷ, tập sống một đời vị tha, bao dung… Thì số phận của ta sẽ thay đổi, mà người xưa đã nói rằng: “hãy sống lương thiện với mọi người, rồi trời đất sẽ an bài cho ta”.

Nguồn: phatgiao.org.vn

Bài viết liên quan

Phản hồi