Khánh Hòa: Thượng tọa Thích Giác Nghiêm trụ trì tịnh xá Ngọc Pháp thuận tịch

Ngày 21/9/2021, Hòa thượng Thích Minh Thông- Quyền Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã ký Cáo bạch: Thượng tọa Thích Giác Nghiêm, trụ trì tịnh xá Ngọc Pháp- TP. Nha Trang thuận tịch.

  • Cố Thượng tọa Thích Giác Nghiêm, thế danh Trần Văn Châu, sinh năm 1939, tại Thừa Thiên Huế.
  • Nguyên ủy viên BTS PG tỉnh, nguyên Phó Ban Hoằng pháp, nguyên ủy viên Ban Văn hóa, nguyên ủy viên Ban Từ thiện xã hội, trụ trì tịnh xá Ngọc Pháp- TP. Nha Trang.

  • Viên tịch: 22 giờ ngày 20/9/2021 (nhằm ngày 14 tháng 8 Tân Sửu)
  • Trụ thế 83 năm. Hạ lạp; 28 năm
  • Lễ nhập kim quan: 15 giờ ngày 21/9/2021
  • Lễ Trà tỳ: 8 giờ sáng ngày 23/9/2021


Do địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, nên tang lễ được tổ chức nội bộ.


An Lạc

Bài viết liên quan

Phản hồi