Hải Phòng: Hạ trường Nam Hải, Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức lễ Tác pháp an cư PL. 2567 – DL. 2023

PGĐS- Sáng ngày 03/07/2023 (nhằm ngày 16/05/Quý Mão), tại Hạ trường Nam Hải, Trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng đã long trọng tổ chức lễ Tác pháp an cư.

Quang lâm chứng minh với sự tham gia của:
1. HT.TS. Thích Quảng Tùng – Đường chủ Hạ trường Nam Hải;
2. HT. Thích Thanh Giác;
3. TT. Thích Nguyên Bình – Chánh Duy-na – Hạ trường Nam Hải;
4. TT. Thích Tục Bách – Phó Chánh Duy-na;
Cùng quý chư Tôn đức Tăng Ni trong toàn thành phố Hải Phòng.

Sáng sớm, chư Tăng tại chùa Nam Hải đã vân tập đầy đủ tại chính điện chùa Nam Hải để làm lễ Tác pháp an cư. Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, chư Tôn đức niêm hương, bạch Phật, thực hiện khóa lễ Tác pháp an cư. Trong buổi lễ, HT. Thích Quảng Tùng đã trùng tuyên lại duyên khởi của việc An cư và sách tấn toàn thể hội chúng, bên cạnh việc học để trau dồi kiến thức thì chư Tăng cần tinh tấn hơn nữa trong 3 tháng an cư tại Hạ trường, ngõ hầu thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, để trở thành một sứ giả Như Lai đúng nghĩa, đem đến sự an vui, giải thoát cho chính mình và mọi loài. Năm nay có một điều đặc biệt hơn mọi năm, đó là toàn thể chư Tăng Ni tập trung an cư tại một Hạ trường trong toàn thành phố.

Ba tháng an cư giúp hành giả xuất gia thực hiện phận sự an cư tinh tấn trong việc học pháp, hành pháp, nghiêm trì giới luật. Từ đó sẽ khiến cho công đức, giới hạnh, đạo lực của hành giả tăng trưởng, xứng đáng là nơi nương tựa và là phước điền của hàng Phật tử tại gia. Vì thế, người xuất gia luôn hướng đến sự song hành giữa tự độ và độ tha, giữa tự giác và giác tha để thành tựu giác hạnh viên mãn như chư Phật.


Chúc chư Tôn đức Tăng Ni tại Hạ trường Nam Hải luôn luôn an lạc, tinh tấn trong mùa An cư kiết hạ.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

Bản Nghiêm

Bài viết liên quan

Phản hồi