Hà Nội: Lễ cung rước Di ảnh Đại Lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ về Tùng lâm Quán Sứ

Sáng ngày 27-11 lễ rước di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ chùa Viên Minh, H. Phú Xuyên, Hà nội về Chùa Quán Sứ TP. Hà Nội
Xin giới thiệu một số hình ảnh buổi lễ .
Phúc Thịnh

Bài viết liên quan

Phản hồi