Diễn đàn trao đổi

Find answers, ask questions, and connect with our
community around the world. Tìm câu trả lời, đặt câu hỏi, và kết nối cùng với
cộng đồng từ khắp mọi nơi.

 • Người sáng tạo
  Thảo luận
 • #38007

  Nguyễn Ánh
  Participant

  Cúng dường là một việc làm mang ý nghĩa tâm linh. Thể hiện lòng thành tâm hiếu nghĩa, cung kính đối với các đức Toàn Giác. Vì thế việc lựa chọn các vật phẩm cúng dường là việc quan trọng, được các gia đình đặc biệt quan tâm. Việc chọn vật phẩm cúng dường giá trị cao hay thấp là tùy thuộc vào khả năng của mỗi gia đình. Tuy nhiên người Phật Tử thuần thành phải cúng dường bằng của cải làm ra từ lao động chân chính. Tuyệt đối không nên sử dụng các vật phẩm cúng dường có được từ việc bất chính. Vậy “Nên chọn các vật phẩm cúng dường như thế nào để tỏ lòng thành kính“? thì mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

  Các thể thức, ý nghĩa và lợi ich của việc cúng dường
  Cúng dường là việc làm mang nhiều ý nghĩa sâu rộng và nhiệm mầu. Ta cần phải tìm hiểu và suy ngẫm để sự cúng dường đem lại lợi ích thiết thực. Tránh sự cố chấp, lạm dụng mà tạo ra tà tâm, trở thành mê tín.

  Cúng dường cũng có nhiều thể thức khác nhau. Trong đó có hai thể thức chính là: Cúng dường trước tượng Phật, tháp Phật bằng hương hoa, nhang đèn đốt lên. Và cúng dường Sư Tăng để các Ngài tiện có phẩm vật mà tu học và chú nguyện cho mình. Hai cách thức này đều là đến chùa để cúng dường và đươc hiểu chung một nghĩa là cúng dường Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng).

  Bên cạnh hai cách thức cúng dường trên, thì sự cúng dường còn có những thể thức khác. Đó là những người cúng dường được chia ra làm ba nhẽ: Vì cung kính sùng mộ mà cúng dường. Vì hạnh nguyện mà cúng dường. Vì thấy có lợi ích cho ông bà, cha mẹ quá vãng, cho gia đình trong đời sống này và đời sau mà cúng dường.

  Cúng dường có 2 pháp là Tài cúng dường và Pháp cúng dường. Tài cúng dường gồm tiền bạc, vật thực, quần áo, thuốc men… Mang lại lợi ích an lạc cho thân. Pháp cúng dường mang lại lợi ích an lạc cho tâm.

  Sự cúng dường là phước huệ trong cuộc đời làm con Phật. Chúng ta đi chùa không phải chỉ để cúng dường phần vật chất. Mà còn phát tâm cúng dường cả phần tinh thần. Cúng dường vật chất: In kinh, dịch sách Phật, truyền bá Pháp Bảo, các vật phẩm thiết yếu lên chư Tăng… Đó là tu phước. Cúng dường bằng tinh thần: Nghe lời Phật dạy, tin hiểu, thọ trì, giảng nói, thuyết pháp độ sinh… Đó là tu huệ.

  Một số vật phẩm cúng dường và ý nghĩa
  Cúng dường hoa, quả: Hoa, quả cúng dường phải là hoa, quả tươi ngon thơm mát. Cúng dường hoa phải là hoa nở tròn, đại diện sáu ba la mật, nhân tốt, bởi nhân tốt thì quả mới tốt. Cúng dường quả tượng trưng cho chứng quả Bồ Đề. Quả cũng tượng trưng cho Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Tất cả đều thuộc về quả, quả đức tu hành của nhà Phật.

  Cúng dường hương: Hương tượng trưng cho giới định tuệ. Thấy hương đang cháy, ngửi hương thơm của hương ta nghĩ ngay tới việc tu giới, tu định, tu tuệ. Cúng dường hương không phải vì Phật muốn ngửi thứ hương đó. Mà hương chỉ là sự tượng trưng, qua đó khiến ta thức tỉnh.

  Cúng dường nước trong: Cúng dường nước trong, sạch không phải là để Phật uống. Mà nước đó tượng trương cho tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác của chúng ta. Chúng ta dùng sự thanh tịnh, bình đẳng, giác đó để cúng dường Phật.

  Cúng dường đèn, nến: Cúng dường đèn, nến nói lên trí tuệ, ánh sáng phổ khắp của Đức Phật. Còn mang ý nghĩa là thiêu đốt chính mình để chiếu soi người khác. Ánh sáng là bố thì pháp Phật, khi đốt nên một ngọn đèn là nói lên 3 thứ bố thí: Bố thí tài sản, bố thí pháp, bố thí vô úy. Còn thiêu đốt chính mình để đem lại ánh sáng cho người khác là bố thí lòng can đảm.

  => Mọi điều thiện lành và phước báu cúng dường ta làm đời này. Đều để hồi hướng cầu nguyện cho Đạo Pháp được trường tồn. Cho đất nước được thanh bình, nhân dân an lạc, gia đình được an vui hạnh phúc. Các bệnh tât, nghiệp chướng được tiêu tan, sở cầu sở nguyện đều được như ý. Để cửu huyền thất tổ đặng siêu sinh Phật quốc, bát nạn tam đồ đều được giải thoát.

  Mời quý khách tham khảo Tượng Phật tại Đồ Thờ Đức Hiệp

  ĐỒ THỜ ĐỨC HIỆP

  🏢Địa chỉ: Liền Kề 7 Ô 16 Khu Đô Thị Tân Tây Đô – Tân Lập – Đan Phượng – Hà Nội

  🏢Xưởng sản xuất: Làng nghề Sơn Đồng – huyện Hoài Đức – Tp. Hà Nội

  Hotline: 0879 555 111 – 0243.991.1979

  Email: dothoduchiep@gmail.com

Original Post
0 of 0 bài đăng June 2018
Now