Đừng chờ ngày mai

Thuở xưa, có một ông già bán kẹo, đề trên thùng xe như thế này: “Ngày mai ăn khỏi trả tiền”. 
Trẻ con xem thấy thích lắm, rủ nhau mua kẹo và định bụng rằng:
“Hôm nay ăn thử, Ngày mai mình sẽ ăn kẹo đã thèm. Vì ông bán kẹo đã nói ngày mai khỏi trả tiền.”
Nhưng ngày mai, ngày mai… ngày mai rồi ngày mai.
Ông bán kẹo vẫn bắt bọn trẻ phải đưa tiền mới trao kẹo cho.
Vì ngày mai là một phạm trù vô định, phải biết ngày mai của ngày nào thì mới xác định được thời điểm; còn chỉ là ngày mai, thì ngày mai sẽ không bao giờ đến…

Suy nghiệm:
Quả thật, ngày mai chỉ có thể bắt đầu từ ngày hôm nay. Khái niệm “Ngày mai ăn khỏi trả tiền” chỉ là một lối nói gạt trẻ con, vì ngày mai sẽ không bao giờ đến, Vì chúng ta  “hiện hữu mà  không thật tồn tại. (trong mỗi giây có hàng ngàn tỉ tế bào sinh, diệt, do vậy cơ thể ta thay đổi từng giây.. thì làm sao tìm được cái ta tồn tại cố định, ta chỉ có thể tạm thấy cái ta hiện hữu thay đổi rõ nét trong từng khoảng thời gian…)
Cái tâm gọi là thật? chăng là chính cái khoảng khắc ngắn ngủi hiện tại:
“Quá khứ đã qua rồi
Tương lai lại chưa đến
Chỉ có pháp Hiện tại”
Hay nói theo ngôn ngữ hiện đại:
“Quá khứ là lịch sử
Tương lai là bí ẩn
Hiện tại là món quà”
Vậy, nếu không biết sử dụng món quà “hôm nay” thì chúng ta sẽ không tạo ra được “ngày mai an lạc”
Nếu bảo rằng: “Ngày mai ta sẽ học hành đàng hoàng, sẽ giúp đỡ người này kẻ nọ, sẽ bắt đầu tu hành cẩn thận, sẽ thực thi những cải cách vĩ đại v.v… và v.v… thì coi chừng đó có thể là lời hứa hẹn suông để ta được phép duy trì tình trạng bê bối hiện tại… cho khỏi áy náy, cắn rứt lương tâm mà thôi.
Ngày mai rồi sẽ y hệt như ngày hôm nay mà thôi.  “ Vì ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay:
“Ngày nay học tập
Ngày sau nên người
Ngày nay biếng lười
Ngày mai sẽ khổ”
Vậy thì, quý vị ơi, những gì có thể làm được bây giờ, chúng ta hãy  bắt tay làm ngay, đừng hẹn vào ngày mai.
Hãy nhìn thấy được ngày mai từ trong suy nghĩ, lời nói, hành động trong ngày hôm nay của .quý vị.

An Lạc Hạnh

Bài viết liên quan

Phản hồi