Đồng Tháp: 187 giới tử tham gia kỳ thi khảo hạch Đại giới đàn Trí Tịnh năm 2023

PGĐS – Sáng ngày 04/4/2023 (nhằm ngày 13/2 Nhuần năm Quý Mão), tại hai giới trường, giới trường Tăng (Chùa Phước Hưng, Phường 1) và giới trường Ni (Chùa Phước Huệ, Phường 1) đã chính thức diễn ra kỳ thi khảo hạch dành cho 187 giới tử tham gia Đại giới đàn Trí Tịnh, nhằm kiểm tra kiến thức Phật pháp của người xuất gia.

Ban giám khảo, giám thị được Ban kiến đàn chỉ định với sự chứng minh của Hoà Thượng Thích Chơn Minh, Chánh chủ khảo cùng với Thượng Toạ Thích Minh Thuần, TT. Thích Minh Sơn Phó Chánh chủ khảo và Chư tôn đức Tăng ni ban giám khảo hướng dẫn 187 giới tử thi trắc nghiệm, vấn đáp.

Các giới tử sẽ tham gia phần thi vấn đáp, mục đích buổi khảo hạch là nhằm kiểm tra những kiến thức Phật học Căn bản mà người xuất gia cần phải thông thuộc và hiểu rõ trong quá trình tu tập trước khi thọ nhận Giới pháp.

Hoà Thượng Thích Chơn Minh, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban kiến đàn kiêm chánh chủ khảo đã có đôi lời huấn từ và động viên các giới tử cần có một tâm thế tốt để chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Các tu sĩ với vai trò là một sứ giả Như Lai, khi đến với Tuyển Phật Trường tức là nơi tuyển Tăng làm Phật tương lai, đây là cột mốc quan trọng của cuộc đời tu sĩ. Các Giới tử đã nghiêm túc làm bài, thể hiện rõ tinh thần cần cầu giới pháp thanh tịnh, để xứng đáng với lý tưởng xuất gia của mình.

Tại Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2566 – DL.2023 do BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức có 187 giới tử đăng ký thọ giới. Trong đó, Tỳ kheo 46 vị, Sa Di 18 vị, Tỳ kheo Ni 37 vị, Thức Xoa Ma Na 72 vị, Sa Di Ni 14 vị.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

  

 

Huệ Nghiêm

Bài viết liên quan

Phản hồi