Độc đáo lễ Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer trên đất “chín rồng”

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện có khoảng trên 1,3 triệu người Khmer sinh sống. Trong quá trình lao động sản xuất, hội nhập và phát triển, đồng bào Khmer vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc, góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Phật Giáo Đời Sống

Bài viết liên quan

Phản hồi