Điểm tương đồng giữa Phật giáo và Khoa học

Kính thưa Thầy! Con có một số suy ngẫm, mong thầy chỉ giáo cho con

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con suy ngẫm nhận thấy Phật giáo và khoa học rất tương đồng ở điểm sau đây:
Phật giáo gọi pháp chân đế có hữu vi và vô vi.
Khoa học gọi vũ trụ có năng lượng và chân không.
Thực tánh pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã.
Thực tánh của năng lượng là biến đổi, mâu thuẫn và phụ thuộc nhau.
Cũng vậy pháp vô vi là tịch tịnh, vô nhiễm nhưng dung chứa pháp hữu vi.
Chân không thực tánh là trơ, không tương tác nhưng dung chứa năng lượng.
Vậy có phải như rứa đúng không Thầy!

Ảnh minh hoạ

Trả lời:

Có thể tương ứng về cách mô tả đối tượng, nhưng còn ứng dụng thì lại là hai hướng khác nhau, thậm chí hoàn toàn nghịch nhau.

Theo: Trung tâm Hộ tông

Bài viết liên quan

Phản hồi