Đầu năm về chùa lễ Phật, hái lộc đầu Xuân

Trong tâm khảm người dân Việt, đầu năm về chùa lễ Phật, hái lộc… là một nét đẹp, văn hóa tâm linh không thể tách rời.

Với ý nghĩa đó, xin giới thiệu chùm ảnh: Hái lộc đầu xuân tại chùa Chánh Thiên (xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa, BR-VT). Nơi đó, những bao lộc được thầy Trụ trì và quý Phật tử phụng sự chuẩn bị từ hàng tháng trước Tết nhằm mục đích lan tỏa lời Phật dạy, hướng con người đến “không làm các điều ác, chỉ làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh”.

Ảnh: Hoàng Phạm – Ban Truyền thông

Bài viết liên quan

Phản hồi