Đắk Lắk: Lễ chú nguyện đúc đại hồng chung tại niệm Phật đường Mê Linh

Tại niệm Phật đường Mê Linh (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức lễ chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung vào 10-12.

Đại đức trụ trì quỳ tác bạch thỉnh

Chứng minh và cử hành lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Hòa thượng Thích Trừng Giác, trụ trì chùa Tiên Du (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa); chư tôn đức Phật giáo tỉnh Đắk Lắk, TP.Buôn Ma Thuột và các huyện thị trong và tỉnh, cùng đại diện chính quyền và mạnh thường quân tham dự.

Hoà thượng Thích Châu Quang chứng minh lễ đúc chuông

Khóa lễ niêm hương bạch Phật

Lễ rót đồng đúc đại hồng chung tại niệm Phật đường Mê Linh, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi thức sái tịnh, chú nguyện cùng đại chúng đồng cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho Phật sự đúc đại hồng chung niệm Phật đường Mê Linh thành tựu.

Cùng với lễ đúc đại hồng chung, niệm Phật đường Mê Linh tổ chức trai đàn giải oan bạt độ, chẩn tế âm linh cô hồn, cúng dường trai Tăng nguyện cầu âm dương lưỡng lợi, Phật sự viên thành.

 

Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận:
PGĐS – Ngày 10/12/ 2022 nhằm ngày 17/11/Nhâm Dần tại niệm Phật đường Mê Linh (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức lễ chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung.
Chứng minh và cử hành lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Hòa thượng Thích Trừng Giác, trụ trì chùa Tiên Du (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa); chư tôn đức Phật giáo tỉnh Đắk Lắk, TP.Buôn Ma Thuột và các huyện thị trong và ngoài tỉnh, cùng đại diện chính quyền và mạnh thường quân tham dự.
Hoà thượng Thích Châu Quang chứng minh lễ đúc chuông

 

Lễ rót đồng đúc đại hồng chung tại niệm Phật đường Mê Linh, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi thức sái tịnh, chú nguyện cùng đại chúng đồng cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho Phật sự đúc đại hồng chung niệm Phật đường Mê Linh thành tựu.

Cùng với lễ đúc đại hồng chung, niệm Phật đường Mê Linh tổ chức trai đàn giải oan bạt độ, chẩn tế âm linh cô hồn, cúng dường trai Tăng nguyện cầu âm dương lưỡng lợi, Phật sự viên thành.

Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận:
Tâm Tuệ Sakya

Bài viết liên quan

Phản hồi