Có nên giết hại sinh vật để cúng giỗ người thân đã khuất không?

Người đời có cách tưởng nhớ rất lạ: khi đến ngày giỗ hoặc ma chay của người thân thì lại tổ chức ăn uống, nhậu nhẹt, ca nhạc, heo bò gà vịt cua cá… cả gia đình dòng họ phụ nhau thức khuya dậy sớm cắt cổ, nhổ lông, chặt đầu, đánh vẩy, mổ bụng cả mấy chục con….vô hình chung biến ngày mất của người chết thành ngày thảm sát các loài động vật.

Việc cúng giỗ có ảnh hưởng rất lớn đến vong linh người chết. Nếu lợi dụng ngày giỗ kỵ của người quá cố hoặc tuần thất người mất mà làm tiệc linh đình, giết hại sanh vật để thết đãi họ hàng, người thân thì sẽ tạo thêm tội cho người mất. Không những thế ngay cả người sống cũng nhờ những ngày giỗ kỵ này mà chất chồng ác nghiệp.

Trong tội sát sanh, kinh Phật đức Phật dạy có nói rõ: tự mình giết, xúi giục người khác giết, vì mình mà con vật bị giết, thấy người ta giết mà mình vui mừng, đều có liên quan đến tội này. Vì thế, chọn những ngày giỗ kỵ mà sát sanh hại vật thì người mất ấy cũng liên can chịu tội.

phat-day-sat-sinh-de-cung-gio-la-lam-hai-nguoi-mat-01Kinh Phật có nói rõ: tự mình giết, xúi giục người khác giết, vì mình mà con vật bị giết, thấy người ta giết mà mình vui mừng, đều có liên quan đến tội sát sanh

Phật dạy nếu người chết còn đang đọa lạc, thì mỗi lần con cháu giết hại sanh vật để cúng tế, thì họ bị thêm tội. Vì nghiệp mà họ đang chịu trả báo, nay bị con cháu gởi thêm nghiệp nữa, nghiệp sau chồng nghiệp trước, biết chừng nào trả cho xong.

Người chết lúc sanh tiền thích sát sanh hại vật để ăn. Đây là vì tham ăn mà tạo nghiệp ác. Chính vì tội sát sanh hại vật mà họ đang chịu nạn. Khi bị nạn rồi, họ đã biết nguyên nhân tại sao họ chịu khổ, họ rất ân hận. Nhưng đã quá muộn màng! Họ đang rất tha thiết và âm thầm cầu xin con cháu thương họ mà tìm cách giải nạn cho họ.

Người quá cố đã vụng tu, chưa hiểu đạo bị quả báo quá đau khổ, vì sát sanh hại vật nên họ chịu đủ mọi cực hình khủng khiếp trong tam đồ ác đạo để trả nghiệp, con cháu không tìm cách gỡ nạn cho họ, mà cứ chờ đến những ngày giỗ kỵ đem máu thịt nhét vào mồm của họ để họ bị kết thêm tội sát sanh mới.

Làm như vậy có khác gì, thấy người đuối nước đang lặn ngụp giữa dòng nước siết ta không cứu thì thôi cớ sao lại đạp cho họ chìm hẳn…

Vậy thì, những ngày đám giỗ ta nên làm chay thanh tịnh. Phật dạy tụng kinh Niệm Phật hồi hướng công đức cho họ, giúp họ sớm siêu thoát cõi lành.

Nên giảm các hình thức ăn nhậu say sưa, ca nhạc múa hát linh đình và tuyệt đối đừng sát hại sanh vật. Đừng làm đám tiệc linh đình để trả ơn nghĩa thế gian, không có ích gì cho người mất cả.

phat-day-sat-sinh-de-cung-gio-la-lam-hai-nguoi-mat-02Những ngày đám giỗ ta nên làm chay thanh tịnh. Tụng kinh Niệm Phật hồi hướng công đức cho họ, giúp họ sớm siêu thoát cõi lành.

Chỉ cần nhang đèn, hoa quả với vài món tinh khiết để tỏ lòng thành kính. Nếu nhà nghèo quá, thì chén nước lạnh trong sạch với hoa quả, một nén hương là đủ để thiết lễ tưởng niệm rồi. Cần chi đến hình thức linh đình mà bị khó khăn.

Tốt hơn nữa là ta nên thành tâm khai thị, hướng dẫn họ sớm hồi đầu quy y Tam bảo, làm nhiều việc phước lành thì càng hay, càng đúng Chánh Pháp. Ngày giỗ kỵ mà làm được các điều thiện lành này thì được nhiều chư Thiện Thần ủng hộ, gia trì.

Nếu cứ sát sanh hại vật, làm việc sai với đạo pháp thì các vị Thiện Thần sẽ lánh xa, đây là điều không tốt cho gia đình trong tương lai vậy. Nếu có thương họ thì nên nhớ một điều chớ nên sát sinh để cúng giỗ.

Minh Thiện

Bài viết liên quan

Phản hồi