Chuyện tình Tứ Niệm Xứ

 Nhớ người, chỉ biết làm thơ
Đèn khuya thức trắng để chờ phone nhau
Đèn xưa còn bị hết dầu
Đèn nay xài điện… bạc đầu đợi me
Tu hoài chẳng khá, tệ thêm
Quán thân chỉ thấy mắt em đang nhìn
Quán tâm thấy một chữ tình
Chuyển sang quán thọ thấy mình đơn côi
Thôi đành quán Pháp mà thôi
Bên trong uẩn xứ, trời ơi, vẫn là
Vẫn là hình bóng người ta
Vẫn danh sắc ấy sao mà dễ thương
Quán chi cũng thấy vô thường
Chỉ riêng em vẫn cứ trường cửu …xinh
Quán tâm nay đổi quán tình
Bao nhiêu danh sắc còn mình em thôi
Bỗng dưng chẳng ngán luân hồi
Mà mê sinh tử có tôi, có người
Bao giờ mình hết ham chơi
Tròn duyên theo Phật bỏ đời mà đi!
Toại Khanh 12/07/2017

Bài viết liên quan

Phản hồi