Chuyển hóa áp lực trong cuộc sống

Trong cuộc sống với bao nghịch cảnh bề bộn, lo toan, cơm áo sinh nhai, con người phải đối diện với nhiều khó khăn áp lực. Có người không tỉnh tâm sáng suốt sống chịu sự đè nén của áp lực cả cuộc đời không khi nào được thư thái an ổn.

 Áp lực đến

Tâm không rối

Sáng suốt, vững chãi

Dùng tỉnh chế động

Vượt chông gai

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong cuộc sống với bao nghịch cảnh bề bộn, lo toan, cơm áo sinh nhai, con người phải đối diện với nhiều khó khăn áp lực. Có người không tỉnh tâm sáng suốt sống chịu sự đè nén của áp lực cả cuộc đời không khi nào được thư thái an ổn.

Thật ra, hầu hết mọi người đều phải đối diện với khó khăn và áp lực của mình. Vấn đề là người trí biết tu tập theo lời dạy của Phật sẽ được an ổn ngay trong áp lực khó khăn.

– Một là mình quan sát rõ, ta đã từng trải qua bao nhiêu áp lực khó khăn rồi, cuối cùng cũng qua được..

– Hai là mình thấy rõ, ai ít chấp, ít tham muốn, ít mong cầu sẽ ít áp lực thậm chí sẽ hết áp lực

– Ba là hiểu rõ quy luật vô thường, mọi thứ trên đời luôn biến chuyển thay đổi thì sẽ giảm áp lực dần

– Bốn là tỉnh tâm sáng suốt, phân tích rõ ràng từng thứ không để cho rắm rói lung tung, rồi ta gỡ từng thứ sẽ dễ dàng hơn…việc nào gấp, quan trọng việc gì chưa gấp chưa quan trọng, thứ tự gỡ dần dần

– Làm việc gì, cũng cân nhắc rõ ràng, đặt mình vào chỗ yên, không nên đánh cược ngoài sự kiểm soát.

– Tin chắc rằng, mình sẽ giải quyết dần những khó khăn, nổ lực cố gắng sống tích cực, mọi việc sẽ ổn.

TS.Thích Hạnh Tuệ

Bài viết liên quan

Phản hồi