Cách tạo niềm vui an lạc mỗi ngày

Ai trong chúng ta cũng đều có thể sống an lạc vui vẻ, tích cực và có ý nghĩa hướng tới thành tựu giác ngộ giải thoát mọi nỗi khổ đau trong bất kỳ hoàn cảnh nào nếu làm đúng và làm được theo lời đức Phật đã dạy.

An lạc hạnh phúc có mặt khi ta xa lìa các pháp ác bất thiện sống theo Bát chánh đạo

An lạc hạnh phúc có mặt khi ta biết tỉnh giác chánh niệm trong từng bước đi, từng hơi thở

An lạc hạnh phúc có mặt khi ta bớt đi tâm cố chấp từng ngày, từng giờ

An lạc hạnh phúc có mặt khi ta tập trung tâm tọa thiền quán niệm hơi thở, các pháp

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

An lạc có mặt khi ta biết bớt dần sự vướng mắc, tham đắm ngũ dục

An lạc hạnh phúc có mặt khi ta thường thực hành niệm Phật thiền hành

An lạc hạnh phúc có mặt khi hằng ngày ta bớt dần nói chuyện thị phi, hơn thua

An lạc hạnh phúc có mặt khi ta thường nghe pháp, tụng kinh, trì chú

An lạc hạnh phúc có mặt khi ta bớt xúm nhau đàm tiếu, chỉ trích phê phán nói xấu người

An lạc hạnh phúc có mặt khi ta biết hoan hỷ làm phước giúp người hoạn nạn khổ đau

An lạc hạnh phúc có mặt khi ta biết như lý tác ý, nhìn thông nghĩ thoáng

An lạc hạnh phúc có mặt khi ta quán vô thường, vô ngã một cách sâu sắc

An lạc hạnh phúc có mặt khi ta biết buông xả oán thù đố kị hằng ngày

An lạc hạnh phúc giải thoát có mặt khi ta thông tâm đạt lý

An lạc hạnh phúc có mặt khi ta khởi tâm từ bi tận lực hoằng pháp lợi sanh, báo ân Phật tổ

An lạc hạnh phúc có mặt khi ta khởi tâm từ bi tận tâm tận lực cứu tế giúp đỡ những chúng sanh đang lặn ngụp trong biển khổ sanh tử luân hồi liên miên bất tận.

TS.Thích Hạnh Tuệ

Bài viết liên quan

Phản hồi