BR-VT: Pháp hội mừng Khánh đản Bồ-tát Quán Âm tại chùa Hải Vân

Hạnh phúc với những gì mình đang có.
Vui với việc thiện lành của mình và người.
Yêu thương thêm chút, lắng nghe thêm xíu nữa,
Tha thứ thêm một lần và buông xả để bình an.

Bài viết liên quan

Phản hồi