Bình Phước: Ban Trị Sự tỉnh họp tổng kết công tác Phật sự chuyên nghành hoằng pháp năm 2024

PGĐS – Sáng ngày 01/12/2023( 19/10/quý mão) tại Chùa Tỉnh Hội- trụ sở Văn phòng 3 Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, Thường trực Ban Hoằng pháp tỉnh tổ chức phiên họp tổng kết công tác Phật sự chuyên ngành hoằng pháp trong năm 2024 và đóng góp ý kiến đề ra phương hướng hoạt động Phật sự cho năm 2024.

Hoằng pháp là truyền bá đạo pháp, là một ngành tối quan trọng trong Phật giáo. Phật giáo thịnh hay suy đều do Hoằng pháp. Đạo Phật sáng tỏ hay lu mờ cũng do Hoằng pháp. Tín đồ hiểu được đạo lý sâu hay cạn cũng do Hoằng pháp.Vai trò của trụ trì trong công tác hoằng pháp.
Vị trụ trì là sứ giả trong việc hoằng dương Phật pháp, bởi lẽ, ngôi chùa là nơi quy tụ quần chúng Phật tử, gắn bó với mọi hoạt động của con người và xã hội. Công cuộc tuyên dương Chánh pháp chịu ảnh hưởng rất lớn bởi công năng tu tập và hiệu quả gánh vác các hoạt động Phật sự địa phương của vị trụ trì. Ở góc độ thực tế, vai trò người trụ trì trở thành tác nhân trung tâm của mọi vận động Phật sự và chuyển tải nội dung Phật pháp vào xã hội, giúp cho giáo pháp của Đức Phật được lan tỏa khắp nơi, đến với nhiều đối tượng khác nhau…
Tựu trung lại, nói đến công tác hoằng pháp thời hiện đại, chúng ta hãy tùy duyên vận dụng những phương tiện tiện ích của thời hiện đại để trợ duyên cho công tác hoằng pháp. Tuy nhiên, điều cốt lõi của công tác hoằng pháp vẫn luôn lệ thuộc vào oai nghi tư cách, giới hạnh đạo đức, năng lực chuyên môn và nhất là tâm huyết độ sanh của nhà hoằng pháp. Chỉ có tâm huyết độ sanh và căn bản đạo đức giới hạnh, mới có thể tạo nên một mẫu người “viên dung lí sự, ngôn hạnh tương ưng”, mới tạo nên sự hấp dẫn và thu hút quần chúng đến với đạo Phật, mới giúp quần chúng vững tiến tu trên con đường đạo pháp.
Vị trụ trì là cái hồn của ngôi chùa, ngôi chùa có hưng thịnh hay không, Tăng Ni Phật tử có quy tụ về tu tập đông đủ hay không, đều nhờ vị trụ trì có đức độ, quyền xảo, có khả năng chuyển hóa và tâm hồn bi mẫn. Vị trụ trì là nhà hoằng pháp hữu hiệu nhất, là điều kiện thuận lợi để đưa đạo pháp vào đời sống nhân sinh.
Quang Hoàng

Bài viết liên quan

Phản hồi