Biên Hòa: Hòa thượng Thích Thái Hòa thăm và thuyết giảng tại trường hạ chùa Long Vân

PGĐS – Sáng nay, 11/7/2023, Hòa thượng Thích Thái Hòa – Giảng sư Luật viện Huệ Nghiêm (TP. HCM), trụ trì chùa Phước Duyên (TP. Huế) đã đến thăm, sách tấn chư hành giả an cư tại trường hạ chùa Long Vân (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Cung tiếp Hòa thượng Thích Thái Hòa có sự hiện diện của Ni trưởng Thích nữ Như Dung – Phó Ban Trị sự GHPGVN, Trưởng Phân Ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, trụ trì Chùa Long Vân cùng Ban Chức sự và 400 hành giả an cư tại trường hạ chùa Long Vân.

Tại giảng đường, Hòa thượng Thích Thái Hòa đã có thời giáo giới về pháp môn Tịnh độ đến chư hành giả với chủ đề: “Những chất liệu nuôi dưỡng hành giả Tịnh độ”.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, Hòa thượng đã giảng giải về ý nghĩa An cư kiết hạ, về những chất liệu nuôi dưỡng đời sống hành giả Tịnh độ. Cây có thức ăn của cây, người có thức ăn của người, chư thiên có thức ăn của chư thiên, Phật có thức ăn của chư Phật, Phật dạy đệ tử Ngài rằng: Chúng ta phải ăn thức ăn trong chánh niệm và tỉnh giác thì thức ăn đó mới nuôi dưỡng được thiện pháp.

Hành giả tu Tịnh độ phải có niềm tin cõi Ta-bà, quy y Phật Pháp Tăng, thọ trì giới pháp, đời đời kiếp kiếp và giữ giới thanh tịnh được xem là “hoá thân” của thế giới, là cõi của người tu hành muốn được tái sinh. Muốn đạt được cõi này, hành giả không chỉ trau dồi thiện nghiệp mà còn phải nguyện cầu các đức Phật của các cõi đó cứu độ được tái sinh. Trong nhân gian, người ta thường hiểu Tịnh độ là một nơi có vị trí địa lí nhất định, nhưng thật ra, Tịnh độ là một dạng của tâm thức giác ngộ, không bị ô nhiễm và các phương hướng Đông, Tây, Nam, Bắc chỉ có tính chất hình tượng. Nên nhớ là trong Đạo Phật, Tịnh độ không phải là mục đích cuối cùng trên con đường tu tập. Đặc biệt, Hòa thượng nhấn mạnh về tầm quan trọng của Phật, Bồ-tát gia trì hành giả bao nhiêu thì phải xem tâm lượng hành giả lớn hay nhỏ, thật hay giả mà có sự khác biệt. Hành giả phát tâm chân thật, phát tâm rộng lớn thì oai thần của chư Phật, Bồ-tát gia trì cũng sẽ lớn. Ngược lại, nếu quý vị phát tâm nhỏ, phát tâm thiên vị thì chư Phật, Bồ-tát cũng gia trì nhưng lực gia trì đó nhỏ… Toàn tâm toàn ý muốn giúp đỡ chúng sanh khổ nạn được nghe Chánh pháp, trong một đời được độ thì đây là phát vô thượng Bồ-đề tâm, tâm này đáng quý. Tâm này vừa phát thì sẽ được chư Phật hộ niệm, Long thiên ủng hộ, qua đó giới thiệu pháp môn tu tập cụ thể và thiết thực, phù hợp với căn cơ, bối cảnh xã hội hiện nay.

Mùa An cư kiết hạ, Phật lịch 2567, hạ trường chùa Long Vân có gần 400 vị Ni ở các trú xứ đã tập trung về đây để trưởng dưỡng đạo tâm và trau dồi giới đức, nguyện đời đời kiếp lạc thọ chánh pháp giới.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được:

Tin/ảnh: Quí Nguyễn

Bài viết liên quan

Phản hồi