Bản ngã là chấp thấy có cái tôi hiện hữu

Người bản ngã càng lớn thì cái ta càng tỏa ra xa, chấp ngã càng nặng. Khi có ai nói gì, làm gì đụng chạm đến những điều chúng ta chấp, lúc đó tâm chúng ta sân giận, tự ái, .., vì cảm thấy cái tôi này đang bị xúc phạm.

Bản ngã lớn giống như cây đèn pin chiếu rất là xa. Tùy theo mỗi người chấp ngã của họ khác nhau. Có người thì chấp vào địa vị, danh vọng tiền bạc, nhà.

Có người chấp vào dòng họ thân quyến, gia đình là của ta, … Chấp vào tên này là của mình, hình ảnh, ý kiến này là của mình, … Chấp vào niềm tin này là của tôi, … Tất cả những cái gốc chấp ngã đó đều xuất phát từ chấp thân và chấp tâm này là của ta.

Người bản ngã càng lớn thì cái ta càng tỏa ra xa, chấp ngã càng nặng. Khi có ai nói gì, làm gì đụng chạm đến những điều chúng ta chấp, lúc đó tâm chúng ta sân giận, tự ái, .., vì cảm thấy cái tôi này đang bị xúc phạm.

Người rơi vào chấp niềm tin mãnh liệt thì rất khó thuyết phục được. Chúng tôi cũng gặp một số người Bản Ngã rất là nhẹ, người bản ngã nhẹ rất là dễ tu.
Người rơi vào chấp niềm tin mãnh liệt thì rất khó thuyết phục được. Chúng tôi cũng gặp một số người Bản Ngã rất là nhẹ, người bản ngã nhẹ rất là dễ tu.

Có những người cái chấp niềm tin của họ quá lớn nên khi chia sẻ Phật Pháp chúng ta cố gắng kiên trì, gieo nhân lâu dài.

Để được một người về với Phật Pháp không phải là chuyện dễ dàng, rất khó. Vì do duyên phước của họ với Tam Bảo còn quá ít, không có duyên lành gặp được bậc Thánh trong quá khứ, bây giờ cho dù gặp được một vị Thánh, cũng không biết kính trọng, tôn kính, vì họ không có đủ duyên phước với bậc Thánh đó nên lòng họ không tôn kính, không kính trọng được.

Người rơi vào chấp niềm tin mãnh liệt thì rất khó thuyết phục được. Chúng tôi cũng gặp một số người Bản Ngã rất là nhẹ, người bản ngã nhẹ rất là dễ tu.

Nguồn: phatgiao.org.vn

Bài viết liên quan

Phản hồi