Bài học từ hiện thực cuộc sống

Lòng người khó đoán, tình cảm lại dễ dàng thay đổi. Nên tập quen với việc đổi thay, cần xem nhẹ những cái quay lưng để có thể tiễn nhau bằng lời chúc phúc. Người có khả năng vui sống một mình, cũng là một bản lĩnh.

Hiện thực cuộc sống nói với tôi rằng: Không phải lúc nào bạn khóc cũng có người dỗ dành, không phải bạn mở lời là xuất hiện sự giúp đỡ. Việc cá nhân nên tự lo liệu lấy, vấn đề của bản thân tự tìm cách khắc phục. Bạn mệt, người khác cũng mệt. Bạn khó khăn, người khác cũng như vậy. Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn chuyện đều khó.

Đừng ngộ nhận tầm quan trọng của bản thân. Người bạn nhớ mong chưa chắc sẽ nhớ bạn, kẻ bạn chờ đợi chưa chắc chịu chờ bạn. Đối tượng bạn yêu thương, chắc gì đã yêu bạn. Chúng ta có thể xem ai đó là cả cuộc sống mình nhưng biết đâu, họ chỉ xem bạn như một niềm vui bé nhỏ, có cũng được mà không cũng chẳng sao.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nếu bạn thật sự xuất sắc thì cơ hội tự tìm đến. Bạn ưu tú sẽ được người xem trọng, khi thành công không thiếu kẻ tìm cầu. Nhưng hạnh phúc hay không, chỉ bản thân mình biết. Vậy nên, thay vì phí công đi lấy lòng thiên hạ, chi bằng cố gắng học hỏi, nâng cao bản thân, trải nghiệm cuộc sống.

Lòng người khó đoán, tình cảm lại dễ dàng thay đổi. Nên tập quen với việc đổi thay, cần xem nhẹ những cái quay lưng để có thể tiễn nhau bằng lời chúc phúc. Người có khả năng vui sống một mình, cũng là một bản lĩnh.

Trên đời, không có điều gì là phiền phức, chỉ có những tấm lòng không buông được chuyện cũ. Người có tâm lượng rộng lớn thì không nhìn lỗi người, làm gì cũng thuận. Ngược lại, tấm lòng nhỏ hẹp ưa thích tính chi li, thì nhìn đâu cũng sợ mình lỗ lã.

Đời người, không ai là dễ dàng, nên vừa sống vừa chia sẻ. Sức khỏe rất quan trọng, cần vừa làm việc vừa giữ gìn.

Đến cuối cùng thì sinh mạng vẫn là trân quý nhất, sức khỏe là tài sản to lớn của riêng mình. Còn sống là còn tất cả, cơ thể có mạnh khỏe mới an ổn chăm lo những chuyện khác.

Suối Thông

Bài viết liên quan

Phản hồi