Bạc Liêu: Đạo tràng chùa Phước Huệ viên mãn khoá tu cuối năm

PGĐS – Sau một năm tinh tấn tu học, sáng ngày 18/12/2022 (24/11/Nhâm Dần), TT. Thích Phước Châu – Trụ trì chùa Phước Huệ, thị trấn Phước Long, tổ chức khoá tu Một ngày an lạc và tổng kết cuối năm tại Trụ sở BTS Phật giáo huyện Phước Long.

Trong thời pháp thoại, Đại đức Thích Trí Lực giảng giải về lẽ vô thường trong cuộc đời. Qua đó đại chúng hiểu được thân, tâm, hoàn cảnh đều vô thường, con người cần sáng suốt nhận diện các vấn đề gặp phải trong cuộc sống, thấu lẽ vô thường để không còn chấp trước, không vướng mắc, không trách than số phận, tinh tấn tu tập để chuyển hoá nghiệp thức, học pháp hoan hỷ và thực hành Bồ Tát hạnh.

ĐĐ. Thích Trí Lực thuyết giảng chủ đề “Đời là vô thường”

TT. Thích Phước Châu tán thán tinh thần tu học một năm qua của quý Phật tử. Kể từ khi khoá tu được mở lại sau thời gian gián đoạn bởi đại dịch Covid-19, Thượng toạ hoan hỷ vì đạo tràng vẫn tập trung đông đủ, tu tập trang nghiêm. Thượng toạ khuyến tấn quý Phật tử hãy ghi nhớ bài pháp cuối năm hôm nay, trở về lan toả trong gia đình, hàng xóm, khuyến khích bạn đồng tu và cháu con quán lẽ vô thường để trân quý từng khoảnh khắc được sống trên cõi đời này; không ngừng tu tập, không để thân tâm buông lung xao lãng, không để bị cảnh duyên chi phối mà làm điều bất thiện; giữ Thân – Khẩu – Ý cẩn trọng từng phút giây, thực hành giáo pháp của Đức Phật để sống an lành hạnh phúc.

TT. Thích Phước Châu tán dương tinh thần tu học của quý Phật tử

Sau Tết âm lịch đạo tràng sẽ tiếp tục trở lại khoá tu, Thượng toạ trụ trì chúc đạo tràng một năm mới vô lượng an lạc, và mong rằng quý Phật tử sẽ lại tề tựu đông đủ về ngôi Tam Bảo, nương theo ánh từ quang của Đấng Từ phụ Thích Ca Mâu Ni tu tập giải thoát.

TT. Thích Phước Châu hướng dẫn đạo tràng trì niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà

Sau đây xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

Thực hiện: TT-TT PG Bạc Liêu.

Bài viết liên quan

Phản hồi