Bà Rịa Vũng Tàu: Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ thăm 10 trường Hạ

PGĐS- Ngày 15/7/2023 (28/5 Quý Mão), đoàn Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ (BTS PGTX) do Thượng tọa Thích Nguyên Thái – Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trưởng BTS PGTX làm Trưởng Đoàn đã  thăm viếng và cúng dường 10 Tịnh nghiệp Đạo tràng An cư Kiết hạ (ACKH) trên địa bàn.

Cùng đi trong đoàn có Thượng tọa Thích Vĩnh Tế – Trưởng Ban pháp chế Phật giáo tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BTS PGTX; Thượng tọa Thích Giác Phương, Thượng tọa Thích Minh Đạo, Thượng tọa Thích Khai Tâm- đồng Phó BTS PGTX; cùng chư Tôn thiền đức Tăng Ni thành viên Thường trực BTS PGTX.

Y theo Tỳ Ni Luật Tạng và truyền thống An cư Kiết Hạ khi Đức Phật còn tại thế, hàng năm vào mùa Hạ, cũng là mùa mưa  ở các nước nhiệt đới, khi côn trùng sanh sôi nảy nở, để thực hiện hạnh từ bi của người tu Phật, cũng để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tấn tu đạo quả, giữ gìn quy củ thiền môn, trang nghiêm Giáo hội, làm lợi ích cho tự thân và lợi lạc cho tha nhân,… thì tất cả Tăng Ni sẽ trở về các Tịnh nghiệp Đạo tràng thực hiện pháp an cư- An kỳ tâm, cư kỳ thân.

Trong mùa ACKH năm nay, BTS PGTX đã tổ chức 10 trường Hạ, cho hơn 2000 hành giả an cư : Tổ đình Đại Tòng Lâm, Ni viện Thiện Hòa, Ni viện Kiều Đàm, Thiền viện Phổ Chiếu – Huệ Chiếu, Tu viện Tuệ Giác, tịnh xá Ngọc Thạnh, tịnh xá Ngọc Sơn Dinh, Thiền viện Minh Đức, chùa Vạn Thiện và Thiền tôn Phật Quang.

Tại các Tịnh nghiệp Đạo tràng, trong không khí hoan hỷ thắm tình đạo vị, đại diện Thường trực BTS PGTX đã tán thán tinh thần tu tập và sách tấn chư hành giả an cư tinh tấn thúc liễm thân tâm, trau dồi giới – định – tuệ. Đồng thời khẳng định, hoạt động an cư góp phần vào việc duy trì nếp sống lục hòa và sự phát triển của Tăng đoàn theo đúng tinh thần giới luật; điều này giúp cho ánh sáng Phật pháp trường tồn nơi nhân gian, góp phần vào sự hưng thịnh của Giáo hội: Tỳ ni tạng trụ Phật pháp diệc trụ (Giới luật còn thì Phật pháp còn).

Đại diện Ban Chức sự các trường Hạ đã báo cáo công tác tổ chức và chương trình tu tập đến phái đoàn; đồng thời niệm ân Thường trực BTS PGTX đã thương tưởng và dành thời gian quý báo quang lâm thăm hỏi, sách tấn… đây là nguồn động viên lớn để Ban Chức sự hoàn thành nhiệm vụ và là nguồn khích lệ tinh thần đối với Tăng Ni hành giả an cư.

Trên tinh thần “Phật pháp xương minh do Tăng đoàn hoằng hóa, Thiền môn hưng thạnh nhờ đàn việt phát tâm” đại diện hàng thiện tín Phật tử tháp tùng đoàn đã dâng lời tác bạch cúng dường Tam Bảo và hiện tiền chư Tăng Ni hành giả an cư.

Đại diện Ban Chức sự các trường Hạ tán dương tinh thần hộ trì Phật pháp của quý Phật tử trong đoàn và hồi hướng công đức đến pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tịnh Quang – Nhuận Hoa

 

Bài viết liên quan

Phản hồi