Khen chê là chuyện bình thường

Một người con Phật, có học giáo lý và hành trì sẽ nhận thức được tai hại của cả khen lẫn chê, từ đó quán chiếu và bình thản trước chúng, không còn sống dở chết dở bởi thị phi của miệng đời.

Dùng tâm nhẫn trước những lời nói chê bai.

Dùng tâm nhẫn trước những lời nói chê bai.

Thưa Thầy, con biết đi vào thế giới internet hay thế giới công nghệ này nói chung là như đi vào một cái chợ, phức tạp, đông người và có thể bị theo dõi bởi một người hay một nhóm người nào đó vì mục đích nào đó. Nhiều khi con thấy con như 1 nam châm hút về những thứ mà mình không ngờ tới. Thậm chí có lúc như có kẻ kiểm soát cả đời sống của con. Lúc biết ra con rất sốc và có khi không sử dụng điện thoại, bỏ cả email và cả không vào mạng.

Dần dần con đã biết chấp nhận và xóa bỏ những sân hận có liên quan và sống thức tỉnh hơn, thậm chí bây giờ có kẻ cố tình cho mình thấy là đang theo dõi mình con cũng mặc kệ. Chủ yếu là ở mình thôi, tâm nhận thấy có vậy thôi rồi thôi, không ai có thể trói buộc tâm mình cả, tự do tự tại là do nhận thức nơi mình, nếu bị cuốn theo thì lại rơi vào luân hồi sinh tử. Nếu thấy mình có gì để người ta học hỏi để thức tỉnh hơn thì cũng không có gì để tức giận.

Con nghĩ vậy có đúng không Thầy?

Trả lời:

Được nhiều người theo dõi cũng tốt vì như vậy con sẽ không chánh niệm tỉnh giác một mình mà như có người luôn cảnh giác dùm nữa.

Sống chủ yếu là không hổ thẹn với lương tâm, còn người ngoài khen chê là chuyện bình thường, chớ nên vì thế mà dao động…

Bài viết liên quan

Phản hồi