Trang nghiêm lễ hằng thuận tại chùa Bằng – Hà Nội

Chiều ngày 19 tháng 12 năm 2021, tại chùa Bằng (số 63 phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) đã tổ chức lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ: Nguyễn Hải Anh – pháp danh Minh Tú và Nguyễn Thị Linh Chi – pháp danh Diệu Tâm.
Dưới sự gia hộ của mười phương chư Phật, sự chứng minh của Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm cùng sự tham dự của họ hàng hai bên gia đình, đôi bạn trẻ đã kết duyên vợ chồng.
Trước khi cử hành nghi lễ hằng thuận, đôi bạn trẻ đã được Hòa thượng trụ trì tác pháp quy y Tam Bảo và trao truyền Ngũ Giới để làm kim chỉ nam cho cuộc sống hiện tại. Đôi tân lang tân nương đã được lắng nghe Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm giảng giải về đạo nghĩa vợ chồng trong kinh Thiện Sinh. Hòa thượng khuyến tấn đôi tân lang, tân nương phải sống trọn vẹn bổn phận làm vợ và làm chồng, làm dâu hiền, rể thảo cùng xây dựng hạnh phúc gia đình.
Tiếp theo, đôi bạn trẻ đã trao nhẫn cưới cho nhau trước sự chứng minh chúc phúc của chư tôn đức, cùng lễ tạ Tam Bảo, tạ ơn cha mẹ và hành lễ với nhau tôn trọng sự bình đẳng. Trong không gian thiêng liêng, đôi bạn trẻ đã đối trước chư tôn đức đọc lời thệ nguyện kết hôn.
Cuối buổi lễ, Hòa thượng trụ trì và toàn thể đại chúng đã làm lễ cầu nguyện chúc phúc cho đôi trẻ “trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê“.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Diệu Tường

Bài viết liên quan

Phản hồi