Chính sách quyền riêng tư

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ

Điều 9. Mục đích thu thập Thông tin cá nhân

 • Thực hiện quản lý việc đăng thông tin và kiểm duyệt thông tin công khai.
 • Thực hiện quản lý lưu lượng người dùng sử dụng dịch vụ, số lượng người dùng;
 • Thực hiện quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin tới người dùng như gửi các cập nhật mới nhất về dịch vụ diễn đàn và các tính năng mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Cung cấp giải pháp và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu người dùng;
 • Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu hệ thống;
 • Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của thành viên nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ;
 • Liên hệ với thành viên để giải quyết các yêu cầu của thành viên;

Điều 10. Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

 • Mạng xã hội Phatgiaodoisong.vn sẽ thu thập những thông tin sau của thành viên:
 • Họ và tên
 • Ngày, tháng, năm sinh
 • Số chứng minh nhân dân
 • Số điện thoại
 • Email
 • Trường hợp người sử dụng internet dưới 14 tuổi và chưa có hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.
 • Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân khi bạn đăng ký làm thành viên của website chúng tôi (Account). Nếu sử dụng thông tin này cho những mục đích khác ngoài mục đích thu thập, khi đó chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi sử dụng những thông tin này.

Điều 11. Phương pháp thu thập thông tin

Mạng xã hội Phatgiaodoisong.vn thu thập các Thông tin cá nhân của thành viên nêu tại Điều 10 nêu trên qua website thông qua Form Đăng ký thành viên được cung cấp công khai tại địa chỉ Phatgiaodoisong.vn.

Điều 12. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

Mạng xã hội Phatgiaodoisong.vn sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do thành viên cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho người dùng tối thiểu 02 năm. Sau 02 năm, nội dung thông tin này sẽ được lưu trữ cho tới khi thành viên có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Điều 13. Việc công khai, chỉnh sửa thông tin thu thập

Chúng tôi cấp quyền cho thành viên tự chỉnh sửa thông tin công khai trên website. Chúng tôi chỉ hủy bỏ hoặc ẩn thông tin khi thành viên có yêu cầu hoặc thông tin vi phạm Quy định của mạng xã hội Phatgiaodoisong.vn.
Chúng tôi có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của người dùng cho các cơ quan chức năng, cơ quan của Chính phủ vì các mục đích an toàn an ninh, hải quan, nhập cư và các mục đích theo luật định khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

Điều 14. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA PHẬT GIÁO VÀ ĐỜI SỐNG
Địa chỉ: Thôn Văn Thị 1, Thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
VP Đại diện: Số 46 Trương Hán Siêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điều 15. Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu. Các biện pháp này bao gồm xem xét thực tiễn thu thập, lưu trữ, xử lý và biện pháp bảo mật dữ liệu nội bộ, cũng như các biện pháp bảo mật mức vật lý để bảo vệ việc truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền của mạng xã hội Phatgiaodoisong.vn truy cập thông tin cá nhân; những người cần biết thông tin này để vận hành, phát triển và cải tiến dịch vụ của chúng tôi. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm và truy tố hình sự, khi họ vi phạm các nghĩa vụ này.

Mỗi thành viên tự chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản mạng xã hội Phatgiaodoisong.vn, cam kết không công khai hay cung cấp thông tin bảo mật tài khoản của thành viên đến bất kỳ ai hay đơn vị thứ ba nào khác. Thông tin về tài khoản của bạn được đặt trên một máy chủ rất an toàn và được tường lửa bảo vệ.

Quy định về quyền riêng tư có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc kỹ thuật, hoặc các vấn đề bất khả kháng và mạng xã hội Phatgiaodoisong.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do các lỗi đó gây ra. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi sẽ bắt buộc phải công khai thông tin nếu đó là việc cần thiết để bảo vệ tài sản cũng như sự an toàn của mạng xã hội Phatgiaodoisong.vn hoặc những người khác cũng như ngăn ngừa các hoạt động phạm pháp, vi phạm quy định làm ảnh hưởng lớn tới các thành viên khác. Hoặc khi cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin.

Người đăng tin sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực, và chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp pháp lý xảy ra liên quan đến thông tin của mình.

Điều 16. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

Chúng tôi công khai các thông tin quy định tại Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tại bản thỏa thuận này để người dùng nắm được chính sách bảo vệ quyền riêng tư của mạng xã hội Phatgiaodoisong.vn.

Để bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội chúng tôi sử dụng các phần mềm lưu trữ, phần mềm bảo mật thông tin và hệ thống tường lửa rất chắc chắn. Đảm bảo thông tin của quý khách hàng không bị đánh cắp.