Hà Nội: Hội nghị nghiệm thu đề tài “Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam – Các giá trị tôn giáo và xã hội trong xây dựng khối đại kết dân tộc”

Ngày 2/4/2021, tại cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQVN (số 46 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị nghiệm thu đề tài “Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam – Các giá trị tôn giáo và xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc” do ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn – Chuyên viên Ban Tôn giáo, Ủy ban MTTQVN, Chủ nhiệm đề tài.

Quang cảnh Hội nghị

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu gồm ThS. Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN làm Chủ tịch Hội đồng; bà ThS. Lê Minh Nga – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ; TS. Tạ Văn Sỹ – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQVN, Ủy viên Hội đồng cùng các thành viên hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở.

ThS. Ngô Sách Thực – Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị

Về phía đại biểu tham dự có HT. Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban TT-TT Trung ương GHPGVN; TT. TS Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch HĐTS, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; TT. Thích Giác Hoàng – Chánh Văn phòng HVPGVN tại TP.HCM, Giáo phẩm Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam cùng chư Tôn đức Tăng, Ni và các nhà nghiên cứu khoa học đồng tham dự.

Chư Tôn đức Tăng, Ni GHPGVN tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, sau lời chào đón chư Tôn đức Tăng, Ni và các đại biểu tham dự, bà ThS. Phạm Thị Minh Cúc đọc quyết định của Ban Thường vụ Trung ương MTTQVN về công việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài, ThS. Ngô Sách Thực thông qua chương trình làm việc.

Thay mặt các thành viên thực hiện đề tài, ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài “Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam – các giá trị Tôn giáo và xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc”. Trong đó nhấn mạnh phát huy các giá trị Tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, vừa đảm bảo việc góp phần khẳng định và thực hiện hóa quan điểm tiến bộ của Đảng trong công tác Tôn giáo: “Phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của Tôn giáo trong quá trình phát triển đất nước”.

ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài

Tại Hội nghị nghiệm thu, Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, phản biện và đi tới thống nhất các nội dung như: Đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu, điều tra, khảo sát hợp lý; Kết quả phân tích đảm bảo tính chính xác, khoa học.

TT. Thích Giác Hoàng – Giáo phẩm Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam đóng góp ý kiến
ThS. Lê Minh Nga – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ đóng góp ý kiến

Trên tinh thần khoa học, khách quan, Hội đồng quyết nghị: Đề tài do ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn làm chủ nhiệm xếp loại Xuất sắc.

Kết quả của Hội đồng là sự ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của nhóm nghiên cứu trong suốt thời gian qua. Đồng thời, trên cơ sở các góp ý, nhóm thực hiện đề tài, tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa theo yêu cầu.

Ông ThS. Ngô Sách Thực – Chủ tịch Hội đồng kết luận tại cuộc họp

Công Tây

Bài viết liên quan

Phản hồi