Khai tôn giáo trong căn cước công dân, phải có “giấy chứng nhận xuất gia”?

0
2517
PGDS -