Chư Tăng chùa Hoằng Pháp kinh hành cầu Đại dịch Covid – 19 sớm qua

Hiện nay, đại dịch bệnh Covid -19 đang là mối bận tâm đáng lo ngại của toàn nhân loại. Đứng trước tình hình dịch bệnh có phần diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Điều này khiến cho lòng người trở nên bất an, lo lắng trước thảm họa bệnh tật.

Sáng ngày 17/06/2021 (nhằm 08/05 Tân Sửu), tại chùa Hoằng Pháp, chư Tăng trong nội tự đã đi kinh hành, nhiễu quanh chánh điện nhằm ước nguyện dịch bệnh sớm đi qua..

2

Quý Thầy trang nghiêm, thu thúc, kính cẩn trong từng bước chân niệm Phật nhằm nguyện cầu sự hộ trì của Tam bảo, hồi hướng phước báu thiện nghiệp cho nạn dịch bệnh sớm được tiêu trừ. Đồng thời, đem năng lượng từ hòa, bình an truyền trao khắp nơi. Mong đại chúng sẽ bình tâm, yên ổn trong lòng tin, tâm từ, tâm thiện và phước báu; cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Hình ảnh ghi nhận:   

Bài viết liên quan

Phản hồi