BRVT: Lễ Phụng tống kim quan Ni trưởng Như Ý – Viện chủ chùa Bửu Lâm

Sáng ngày 19/3/2021 nhằm ngày mùng 7/2/Tân Sửu, Ban Tổ chức tang lễ cùng môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Ý, viện chủ chùa Bửu Lâm (phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) đến đài hỏa táng Long Hương (TP. Bà Rịa) làm lễ trà tỳ.

Cố Ni trưởng, Pháp danh: Tâm Hướng, Tự: Như Ý, Hiệu: Huyền Diệu, Dòng Lâm Tế đời 43. Viên tịch ngày 14/3/2021 (nhằm ngày 2 tháng 2 năm Tân Sửu). Trụ thế: 76 năm, 41 hạ lạp.

Rời Tổ đình Diệu Viên đất Thừa Thiên Huế đến ẩn tu nơi rừng sâu của Bà Rịa Vũng Tàu
Khai sơn chùa Bửu Lâm để ni chúng nương tu
Đức tính khiêm cung nhu hòa, được cung thỉnh vào hàng Tôn chứng của Đàn giới tại Bà Rịa Vũng Tàu
Năm 2012, trùng tu Bửu Lâm
Năm 2015 hoàn thành ngôi Phạm Vũ,
Để tiếp tục ẩn tu theo hạnh nguyện, trong buổi Khánh tạ ngôi tam Bảo cũng truyền trách vụ trụ trì cho đệ tử…
Công đức sáng ngời một đời phạm hạnh
Công viên quả mãn, an nhiên thị tịch
Chốn Tòng lâm chúng đệ tử mãi mãi khắc ghi Ân hóa độ…Tùng Lâm

Bài viết liên quan

Phản hồi